Uusi opas työterveyshuollolle sisäilma-asioista

Sisäilman laatu ja siihen liittyvät epäilyt aiheuttavat paljon ongelmia työpaikoilla. Työterveyslaitos on jo useampaan kertaan yrittänyt selkeyttä tilannetta työpaikoilla lähinnä työterveyshuollon näkökulmasta. TTL:n oppaat ja niissä suositellut lähestymistavat ovat tulleet monelle alalla työskentelevälle tutuiksi. Nyt TTL on valmistellut jälleen ajantasaistetun uuden oppaan, joka perustuu tuoreeseen tietoon ja ajankohtaiseen tilanteeseen. Siihen tutustuminen kannattaa.

Oppaasta toivotaan olevan apua muun muassa sisäilmaongelman terveydellisen merkityksen arvioinnissa ja sisäilmasta oireilevan potilaan kohtaamisessa. Siinä käydään läpi työterveyshuollon, työnantajan, työntekijöiden, kiinteistön omistajan, työsuojeluvalvonnan ja terveydenhuollon muiden toimijoiden tehtävät ja roolit sisäilma-asioissa.

Ohjeeseen on siis koottu työterveyshuollon ammattihenkilöiden hyödynnettäväksi ne keskeiset tiedot ja toimintatavat, joilla työterveyshuolto voi tukea sisäilmasto-ongelman ratkaisuun tähtäävää päätöksentekoa ja viestintää työpaikalla sekä auttaa sisäilmasta oireilevaa potilasta. Siinä korostetaan jälleen kerran, että onnistunut viestintä on sisäilmaongelmissa erittäin tärkeää.

Oppaassa perehdytään erityisesti sisäilmastoselvityksen laadintaan ja altistumisolosuhteiden arviointiin. Tämä on tärkeää, sillä sisäilmasta oireilevan potilaan tilannetta on käsiteltävä monipuolisesti ja riittävän monesta näkökulmasta. Asia korostui myös Duodecimin äskettäin valmistuneessa Käypä hoito -suosituksessa ”Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas”. Se ja siihen liittynyt uuden tutkitun tiedon arviointi ja päivitys ovat tuoneet kaivattua lisätietoa myös työterveyshuollon vastaanotolle.

Uuden oppaan voi ladata pdf-muodossa STM:n hallinnonalan julkaisuarkistosta.

Ohje työterveyshuollon toimintaan ja potilasvastaanotolle kun työpaikalla on sisäilmasto-ongelma, Työterveyslaitos 2017.

Tekijät :Latvala, Jari; Karvala, Kirsi; Sainio, Markku; Selinheimo, Sanna; Tähtinen, Katja; Lappalainen, Sanna; Lahtinen, Marjaana ja Reijula, Kari