Uutta tietoa homeista

Professori Tuula Putus on päivittänyt suositun kirjansa homeista ja terveydestä. Uusi teos tulee tarpeeseen ja saa toivottavasti paljon lukjoita.

Professori, lääketieteen tohtori, Tuula Putus on jo kaksikymmentä vuotta kuulunut niiden harvojen lääkäreiden joukkoon, jotka ovat selvittäneet rakennusten homevaurioita ja niiden vaikutuksia ihmisiin. Hän toimi pitkään tutkijana Kuopiossa Kansanterveyslaitoksella (nykyisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Hän on jatkuvasti osallistunut myös aihepiirin julkiseen keskusteluun ja kirjoittanut aiheesta kirjoja.

Kirja Home ja terveys, alaotsikkona, Kosteusvauriohomeiden, hiivojen ja sädesienten esiintyminen sekä terveyshaitat, on aiemman samannimisen kirjan uusittu painos. Edellinen kirja on loppuunmyyty jo vuosia sitten. Vuosien mittaan ovat tiedot aiheesta tarkentuneet ja lisääntyneet merkittävästi. Nyt ilmestyvä kirja on täysin ajantasainen ja heijastelee hyvin tämänhetkistä tietoa.

Putus on jakanut teoksensa homeiden sukujen mukaan. Esille tulevat sisätilojen homeina tärkeät Penicillium, Aspergillus, Chaetomium ja Fusarium suvut, joista kerrotaan niiden elinolosuhdevaatimukset sekä vaikutukset ihmisiin. Myös muut haitalliset homeet, kuten Stachypotrus chartarium, tulevat esitellyiksi. Hän esittelee myös hiivat ja sädesienet sekä puutavaran ja ulkoilman tärkeimmät mikrobisuvut. Kaikkien homesukujen osalta tuodaan esille myös niiden terveydellinen merkitys ja ehdotus toimenpiderajaksi. Putus kertoo jokaisesta myös havainnollisia esimerkkejä ja antaa neuvoja ongelmien välttämiseen. Tärkeää on myös yleisesitys homeiden kasvun edellytyksistä sekä homekasvuston eri vaiheista. Aluksi kasvavat monet vähemmän haitalliset lajit, mutta ajan mittaan homekasvusto muuttuu lajitasolla ja yleensä ihmisen kannalta haitallisempaan suuntaan.

Putus pitää tärkeänä, että homevaurioihin ja -kasvustoihin liittyvä riski ymmärrettäisiin oikein. Homeiden aiheuttamat terveyshaitat on myös esitetty perusteellisesti niiden vakavuuden mukaan, samoin kuin homeiden poistaminen rakenteista ja siivouksen merkitys asian hoidossa.

Tietoa lääkäreille

 Putus tietää yliopistotason opettajana hyvin, kuinka paljon eri alojen tietoa tämän päivän lääkärin on omaksuttava. Silti hän toivoo lääkärien perehtyvät homeongelmaisten hoitoon. Lääkäreille on valmistunut asiasta tietopaketteja muun muassa Majvik I ja Majvik II suositukset, joihin on kerätty ja julkaistu ammattilehdissä asiantuntijoiden toimesta perustiedot ja toimenpidesuositukset. Niitä ei kuitenkaan tunneta tai ehditä lukea. Lääkärit ja muut terveydenhuoltoalan ammattilaiset ovat avainasemassa homealtistuneiden hoidossa. Homekasvustoja aiheuttavien kosteusvaurioiden korjaaminen ja ennen kaikkea niiden välttäminen on tietenkin enemmän rakentajien asiana, jotka myös ovat valitettavan huonosti vielä tässä tehtäviensä tasalla.

Putus on vuosia toiminut kosteus- ja homevaurioituneiden talojen tutkijana. Siksi hän korostaakin ongelmarakennusten tutkimisen vaikeutta. Erityisesti tulisi hänestä altistumisen selvittely saada nopeammaksi ja tarkemmaksi. Hän toivoo mikrobien toksiinien mittaamisen tuovan asiaan ratkaisun.

– Jos toksiineja pystytään mittaamaan luotettavasti elintarvikkeista, niin miksi ei myös hometaloista, hän kysyy.

Uusi teos tulee tarpeeseen ja saa toivottavasti paljon lukijoita. Näin insinöörinä toivoisi siihen joskus saatavan myös selittävä sanasto, sillä monet termit, monet sienet ja bakteerit ja erilaiset vasta-aineet ovat vaikeasti ymmärrettäviä ilman perustietoja.  

Kirjan ” Home ja terveys” ISBN 978-952-9637-53-9 on kustantanut Suomen Ympäristö – ja Terveysalan kustannus Oy.

www.ymparistojaterveys.fi

 

TEKSTI Esko Kukkonen