Vaarantuuko kansanterveys?

Eryisesti kosteus- ja homevaurioiden yleisyys on kasvanut eduskunnan tarkastusvaliokunnan mielestä kansanterveyden kannalta haitalliseksi. Se on siksi tilannut Työterveyslaitokselta aiheeseen liittyvän tutkimuksen, jonka tehtävänä on tuottaa ajankohtaista tietoa ongelmien syistä, laajuudesta sekä vaikutuksista.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta toteaa taustana, että viime vuosina esitettyjen karkeiden arvioiden mukaan huonon sisäilman taloudelliset kokonaiskustannukset ovat yli 3 miljardia euroa vuodessa. Arviolta jopa 600 000 – 800 000 suomalaista voi altistua päivittäin kosteus- ja homevaurioille kodeissa, työpaikoilla tai muissa julkisissa rakennuksissa. Kosteus ja homeongelmien on arvioitu aiheuttavan vuosittain terveydenhuoltojärjestelmällemme yli 200 miljoonan euron kustannukset.

Laajuudesta huolimatta tiedot kosteus- ja homevaurioista ovat puutteellisia, vanhentuneita ja osin ristiriitaisia. Tarkastusvaliokunnan tutkimuksessa tuotetaan uutta ajankohtaista tietoa aiheesta ja tarkastelun kohteena on koko Suomen rakennuskanta. Erilaisten arvioiden mukaan kosteus- ja homevauriot ovat yleisiä kaikissa rakennustyypeissä käyttötarkoituksesta ja omistuspohjasta riippumatta. Esimerkiksi erilaisissa julkisissa
rakennuksissa, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa, kosteus- ja homevauriot näyttävät olevan yleisiä.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa päätöksentekijöille sellaista tietoa, johon pohjautuen on mahdollista vähentää rakennusten kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä ja
terveyshaittoja. Tutkimuksella selvitetään kosteus- ja homeongelmien laajuutta sekä kartoitetaan ongelmasta aiheutuvia kansantaloudellisia ja julkistaloudellisia vaikutuksia. Tutkimuksessa pyritään löytämään
kosteus- ja homevaurioiden syyt. Tämän lisäksi arvioidaan jo tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Tutkimus, jonka tekijäksi valikoitui Työterveyslaitos, valmistuu elokuun 2012 loppuun mennessä.

Kosteus- ja homeongelmia koskeva tutkimus on neljäs tutkimusaihe, josta tarkastusvaliokunta tilaa ulkopuolisen ja riippumattoman asiantuntijatahon tutkimuksen, kertoo valiokunnan puheenjohtaja,
kansanedustaja, Tuija Brax. Vuonna 2008 valiokunta tilasi selvityksen valtion verotuloennusteiden osuvuudesta vuosina 1998 -2007, vuonna 2009 harmaan talouden nykytilasta Suomessa sekä vuonna 2010 valtion omistajaohjauksen valvonnasta. Tuija Brax kertoo, että eduskunnan tarkastusvaliokunta on ryhtynyt tähän suurehkoon työhön siksi, että se on arvioinut ongelman poikkeuksellisen vakavaksi ja mittaluokaltaan sekä kansaterveydellisesti että – taloudellisesti erittäin merkittäväksi. Valiokunta tulee Tuija Braxin mukaan ottamaan huomioon kaikki muut käynnissä olevat toimet kuten käynnissä olevat kosteus- ja hometalkoot. Toisaalta voi
hyvinkin tulla esiin, että ongelman vakavuuteen ja suuruuteen nähden talkoiden ja muidenkin hyvien hankkeiden resurssit ja vaikutus saattaa olla riittämätöntä. Mutta asia selviää vasta kun koko prosessi on käyty läpi ja siinä yhteydessä nousee varmasti esiin sekä talkoiden hyvät puolet että kehittämistarpeet, sanoo Brax.