Vaihtelevaa pilvisyyttä tutkimuksessa ja koulutuksessa

Sisäilma-alan koulutus ja tutkimus on kuin tämän kesän sää, viileää ja pilvistä muutamilla valonpilkahduksilla maustettuna.

Sisäilmatutkimuksessa on tapahtunut sukupolvenvaihdos. Alan tutkimuksen pioneerit ovat jääneet hyvin ansaitulle eläkkeelle ja muun muassa Espoon, Kuopion ja Tampereen tutkimusryhmille on nimitetty uudet vetäjät. Viimeisimpiä hyviä uutisia ovat olleet Aalto-yliopiston sisäympäristötekniikan ja LVI-tekniikan professorinimitykset. Yliopistomaailman myllerryksen aikana on hienoa, että nämä virat on pystytty avaamaan ja täyttämään pätevillä professoreilla. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen sisäilmatiimien toiminta jatkuu näidenkin laitosten rahoitusleikkauksista huolimatta.

Uusilla tiimivetäjillä tulee valitettavasti olemaan kova työ tutkimushankkeiden käynnistämisessä, kun Sipilän hallitus leikkaa sekä koulutuksen että tutkimuksen rahoitusta. Yksi viime vuosien valopilkuista on ollut RYM Oy:n Sisäympäristöohjelma, jonka jatkosuunnitelmat kärsivät SHOK-rahoituksen lopettamisesta. Rahoitusta on siis haettava kovasti kilpailluista kansainvälisistä lähteistä. Tieteelliset yhteistyöverkostot korostuvat, ja esimerkiksi kansainvälinen sisäilmajärjestö ISIAQ konferensseineen on tärkeä kontaktikanava. Hyvä esimerkki suomalaisten tutkijoiden arvostuksesta on Sloan-säätiön tuleva mikrobityöpaja Suomessa.

Koulutuksella on merkittävä rooli sisäilmaongelmien ehkäisemisessä ja korjaamisessa. Ongelmien syntymekanismit ovat niin monitahoisia, että tietoa näistä pitäisi sisällyttää kaikkien rakentamisen ja kiinteistöpidon ammattilaisten koulutukseen. Kosteus- ja hometalkoissa tehtiin hyvää työtä pätevyysvaatimusten määrittelyssä, ja niitä on sittemmin viety ympäristöministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiin. Asetuksissa annetut pätevyysvaatimukset luovat hyvän pohjan opetussuunnitelmien laatimisille eri oppilaitoksissa.

Viime talven mittaan oltiin kovasti huolissaan LVI-tekniikan DI-koulutuksen jatkosta. Risto Kososen professorinimityksen johdosta pahimmat huolet voinee haudata ja toivoa, että Aalto-yliopiston opiskelijat jatkossakin löytäisivät LVI-tekniikan maisterikurssit. Ammattikorkeakouluista valmistuvat talotekniikan insinöörit ja ylemmät amk-tutkinnon suorittaneet tuovat alalle kipeästi tarvittua osaamista, mutta alan diplomi-insinööreille ja tohtoreille on tarvetta tulevaisuudessakin.