Valtioneuvosto hyväksyi Terveet tilat -ohjelman

Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana pyritään vakiinnuttamaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, käyttötarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Uuden toimintatavan pitäisi parantaa esimerkiksi monien päiväkotien, koulujen ja kasarmien sisäilmatilannetta. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman istunnossaan torstaina 3. toukokuuta 2018.

Ohjelman tavoitteena on vakiinnuttaa kiinteistönpitoon uusi menettelytapa. Siinä kiinteistönhoidon ja terveysalan asiantuntijat arvioivat yhdessä käyttäjien kanssa rakennusten kunnon ja tarkoitukseensa sopivuuden.

“On aika tehdä kurssinmuutos, jotta saamme rakennusten ongelmat vihdoin kuriin ja sisäilmasta oireileville nopeasti tarvittavan avun. Meidän tulee ottaa kaikki osaaminen täyteen käyttöön ja uskaltaa tarttua ripeästi toimeen heti, kun ongelmia havaitaan. Ohjelman punaisena lankana on avoimuus ja ongelmien ratkominen yhdessä”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen painottaa.

Ohjelman keskeisiä toimia on terveydenhuollon vahvempi tuki kaikille sisäilmasta oireileville.

“Heti ohjelmakauden alussa tehostamme tukea ja neuvontaa sisäilmasta oireileville ja sairastuneille. Selvitämme myös, miten sosiaali- ja terveydenhuolto voi tukea ihmistä nykyistä paremmin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palvelupolut kuvataan ja ohjeistetaan, vakavammin oireilevien kuntoutusta kehitetään ja kuntoutumista tukevan sosiaaliturvan mahdollisuuksia selvitetään. Näitä asioita viedään eteenpäin erityisesti THL:n käynnistämän kansallisen sisäilmaohjelman avulla”, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kertoo.

Vuonna 2018 käynnistetään muun muassa yhteistyö kuntien kanssa Terveet tilat 2028-toimintamallin kehittämiseksi, kosteudenhallintaan liittyvä koulutus rakentajille sekä hyvistä kokemuksista sekä toimintamalleista viestiminen avoimesti. Koko työn taustaksi kartoitetaan sisäilman laatua ja siihen liittyvien haittojen nykytilaa yksityisissä ja julkisissa rakennuksissa Suomessa sekä vertailumaissa.

Ohjelman toimeenpano perustuu työhön, jota tehdään kunnissa, aluehallinnossa, ministeriöissä ja lukuisissa järjestöissä ja yrityksissä tänäkin päivänä. Ohjelman onnistumisen mittarina on kuntien ja valtion omistaman rakennuskannan kunnon paraneminen ja sisäilmaongelmista kärsivien määrän väheneminen viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä.

“Jokaisella lapsella, nuorella ja koulun aikuisella on oikeus terveelliseen ja turvalliseen oppimis- ja työympäristöön. Kun tehdään päätöksiä tiloista ja palveluverkosta, samalla voidaan uudistaa oppimisympäristöjä nykyaikaisiksi ja uusia opetussuunnitelmia tukeviksi. Myös sisäilmaongelmiin liittyvää osaamista tulee vahvistaa eri alojen koulutuksessa”, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Ehdotus ohjelmaksi valmisteltiin ministeriöissä syksyllä 2017. Se valmistui joulukuun puolivälissä. Samalla käynnistyi laaja kuulemiskierros, jonka aikana palautetta kerättiin sähköisesti sekä keskustelutilaisuuksissa Oulussa, Joensuussa, Turussa ja Helsingissä. Palaute otettiin huomioon, kun ohjelma viimeisteltiin.

Toimenpideohjelmasta raportoidaan vuosittain hallituksen vuosikertomuksessa eduskunnalle. Lisäksi hallitus tekee kautensa lopussa raportin siitä, miten Terveet tilat 2028 -ohjelman toimeenpano on hallituskauden aikana edennyt.

Katso tallenne tilaisuudesta
Lisätietoa Terveet tilat -ohjelmasta