Vantaa mittaa suunnitelmallisesti työpaikkojensa radonpitoisuudet

Uudessa laissa radonkaasun sallittu raja-arvo huoneilmassa on 300 Bq/m3 entisen 400 Bq/m3:n sijaan. Säteilylainsäädännön tiukentuminen on tärkeää tilankäyttäjien terveyden vuoksi. Koska radonia ei voi aistia, on mittaaminen ainoa tapa selvittää sisäilman radonpitoisuus.

Pääkaupunkiseutu sijaitsee maaperällä, josta voi kulkeutua liikaa radonkaasua huonetiloihin, ja uusi säteilylainsäädäntö velvoittaa kaikki pääkaupunkiseudun kunnat selvittämään omien tilojensa radonpitoisuuden.

Vantaalla uuteen työnantajavelvoitteeseen on haluttu vastata nopeasti. Vantaalla kaupungin henkilöstöä työskentelee 253:ssa radonmittausten piiriin kuuluvassa rakennuksessa. Vantaan kaupunki on tehnyt suunnitelman radonmittausten tekemisestä. Mittaukset jaksotetaan useammalle vuodelle. Mittauksista huolehtii Tilakeskus.

– Kesällä 2019 Vantaan kaupungilla alkoi hanke, jossa kartoitettiin kaikki Vantaan kaupungin omat ja vuokrakiinteistöt sekä niiden radonmittaustarve. Koko kiinteistökannan kartoittamisella pyrittiin selvittämään valtavalle kiinteistömassalle mittausaikataulu, sillä joidenkin rakennusten mittauksilla on enemmän kiire kuin toisilla. Esimerkiksi kohteet, jotka ovat menossa korjattaviksi tai joissa tehdään myös muita sisäilmaselvityksiä, ovat etusijalla mittauksissa, sisäympäristöasiantuntija Leena Stenlund Vantaan kaupungin Tilakeskuksesta kertoo.

– Rakennukset laitettiin kiireellisyysjärjestykseen myös rakennuksen koon ja tilankäyttäjien lukumäärän mukaan. Näin ollen koulut, päiväkodit ja vastaavat isommat laitokset ovat etusijalla mittauksissa. Niissä on suuri määrä ihmisiä, jotka voivat altistua ilman epäpuhtauksille, Stenlund täsmentää.

Mittaukset tehdään suunnitelmallisesti lähivuosina

Radonmittaus itsessään on hyvin huomaamaton. Mitattavan rakennuksen tiloihin sijoitetaan pienet mittauspurkit, jotka noudetaan 2 kuukauden jälkeen analysoitaviksi. Työpaikoilla on mitattava kellarikerroksessa ja ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevien maavaraisten työskentelytilojen radonpitoisuus.

– Vantaalla mittaukset on aloitettu suunnitelmallisesti lämmityskauden 2019–2020 aikana. Mittauspurkkeja on viety kymmeniin rakennuksiin, yhteensä noin 300. Kaikkia kiinteistöjä ei mitata ensimmäisen talven aikana, vaan mittaukset jatkuvat seuraavina vuosina suunnitelmallisesti. Lähivuosina kiinteistöihin kiikutetaan vielä noin 600 mittauspurkkia. Koko hankkeen arvioitu kesto on noin kolme vuotta, Stenlund kertoo.

– Kaikkia Vantaan kaupungin työpaikkoja ei kuitenkaan mitata, sillä osa työstä tapahtuu yksityiskodeissa, joissa ei ole lupa tehdä mittauksia. Tällaisia ovat esimerkiksi perhepäivähoito ja palvelutalojen asukashuoneet. Yksityiskodeissa mittaaminen jää asunnon omistajan vastuulle.

Vantaalla hyvä tilanne

Vantaa on ollut jo aiemminkin edelläkävijä radonmittausten tekemisessä. Vantaa osallistui muutama vuosi sitten Säteilyturvakeskuksen kanssa radonin mittaushankkeeseen, jossa lähes kaikki koulut ja osa päiväkodeista mitattiin – ja havaitut kohonneet arvot korjattiin. 

– Meillä Vantaalla tilanne on siis aika hyvä, sillä suuri osa suurimmista kiinteistöistämme on jo mitattu ja loppuihin on tehty kattava mittaussuunnitelma ja kiireellisyysaikataulu tarvittaville mittauksille, Stenlund kertoo.

Lue lisää:
Radon työpaikoilla
Radonriskien torjuntaa pyritään tehostamaan

Teksti: Anna Merikari
Kuva: Jenni Somervalli