Vastaa Työterveyslaitoksen sisäilma-asioita koskevaan kyselyyn viimeistään 31.3.2024

Työterveyslaitos on julkaissut verkkokyselyn sisäilma-asioiden parissa työskenteleville. Kyselyllä kartoitetaan kokemuksia Työterveyslaitoksen sisäilmaohjeiden käytöstä ja käyttäjien tarpeista työpaikkojen sisäilmatilanteiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sisäilmakoulutuksissa ja viestinnässä. Kysely on anonyymi ja siihen voi vastata 31.3.2024 asti.

Työterveyslaitos julkaisi uudet sisäilmaohjeet Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi sekä Terveydellisen merkityksen arviointi vuonna 2022 osana Kansallista sisäilma ja terveys – ohjelmaa. Ohjeet on suunnattu mm. sisäilma-asiantuntijoille ja työterveyden ammattilaisille, mutta niistä on hyötyä myös työnantajille ja kiinteistön omistajille.

– Nyt kun ohjeita on jo sovellettu ja kokemuksia niiden käytöstä on kertynyt, haluaisimme kuulla, minkälaisia tarpeita tai haasteita ohjeiden käytössä on ollut. Mikä toimii tai mikä ei toimi, kertoo vanhempi asiantuntija Päivi Isokääntä Työterveyslaitoksesta.

– Haluamme kehittää sisäilmakoulutusta ja -viestintää työpaikkojen tarpeita vastaaviksi ja siksi toivomme, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyymme. 

Kyselyssä on kolme teemaa:

  • sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi -ohje
  • terveydellisen merkityksen arviointi -ohje
  • sisäilmatilanteiden selvittäminen ja ratkaiseminen.

Tästä pääset vastaamaan kyselyyn.

Lisäksi on mahdollisuus varata aika maksuttomaan konsultointiin

Työpaikan sisäilma-asioita hoitavat kuten sisäilmaryhmien jäsenet ja työterveyden ammattilaiset voivat varata myös ajan maksuttomaan keskusteluun Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Keskustelussa on mahdollisuus kysyä ja saada tukea sisäilma-asioissa ja ohjeiden soveltamisessa yleisellä tasolla. Keskusteluissa ei kuitenkaan voida arvioida työpaikan sisäilmatilannetta yksityiskohtaisesti. Keskustelut toteutetaan verkkovälitteisesti. 

Keskustelujen tuloksista tehdään yleisluontoinen (ilman työpaikka- ja henkilötietoja) yhteenveto, jota hyödynnetään sisäilma-asioiden kehittämisessä, ohjeiden käyttöönottotuen tarpeiden tunnistamisessa sekä sisäilmaan liittyvässä viestinnässä ja koulutuksissa. Ks. Tietosuojainformaatio.  

Vapaat keskusteluajat löytyvät täältä. Keskusteluissa on mukana rakennusterveys-asiantuntija (RTA) ja työterveyshuollon erikoislääkäri. 

Kansallista sisäilma ja terveys – ohjelmaa koordinoi THL, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimia.

Uutinen on julkaistu Työterveyslaitoksen verkkosivulla 12.2.2024.


Artikkelikuva: iStock.