Vastaa verkkokyselyyn pääsuunnittelijan roolista julkisissa korjaushankkeissa

Julkisilla korjaushankkeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi koulujen ja hoivalaitosten osakorjauksia, perusparannuksia ja sisäilmakorjauksia. Hankkeissa kunta toimii lähtökohtaisesti kiinteistön omistajana, käyttäjänä ja rakennushankkeeseen ryhtyvänä tahona.

Pääsuunnittelijan käytännössä toteutuvaan toimenkuvaan vaikuttavat muun muassa hankintamalli, toimivaltasuhteet, toteutusmuoto, omaksutut nykykäytänteet, käytettävät resurssit ja niiden osaaminen sekä paikalliset rakennus- ja suunnittelumarkkinat.

Rakennushankkeiden moninaisuuden takia eri osapuolien näkemykset voivat poiketa toisistaan huomattavasti ja myös epäsuorilla tekijöillä kuten kaupallisilla sopimusasiakirjoilla voi olla vaikutusta.

Vastaa kyselyyn TÄSTÄ viimeistään 31.8.2021. Kyselyn vastaamiseen menee aikaa 15-30 minuuttia.