VTT kehitti uuden työkalun – hiilidioksidimittaus onnistuu nyt älypuhelimella

 

Sisäilman laadun kannalta ratkaisevan tekijän, ilman hiilidioksidipitoisuuden, mittaamiseen on kehitetty uutta mittausteknologiaa. Teknologian tutkimuskeskus VTT on kehittänyt pienikokoisen kaasuanturin, joka voidaan liittää mobiililaitteeseen.

Älypuhelimilla näin toteutettavat kaasumittaukset mahdollistavat aikaisempaa helpommin esimerkiksi rakennuksen sisäilmaongelmien havaitsemisen. Hiilidioksidia mittaamalla voidaan myös tarkkailla tarkemmin unen laatua.

VTT kertoo elokuisessa tiedotteessaan, että monet anturivalmistajat ovatkin tällä hetkellä kiinnostuneita kaasumittauksista älypuhelimissa.

-Taustalla lienee esineiden internetin (IoT) yleistyminen, joka mahdollistaa yksittäisistä antureista tai anturiverkoista kerätyn datan perusteella epäsuoran havainnoinnin useista erilaisista ympäristöä koskevista asioista. Hiilidioksiditasot ja sisäilman laatu ovat yhteydessä erilaisiin päivittäisiin toimintoihin, kuten tarkkaavaisuuteen ja työtehoon, kertoo VTT:n tutkimusryhmän tiimipäällikkö Anna Rissanen.

Rissanen lisää, että hiilidioksidin mittaaminen mobiililaitteella mahdollistaa myös uusia sovelluksia älypuhelimiin: esimerkiksi ihmisen hengitystä tarkkailemalla voidaan seurata unen laatua.

Taustalla säädettävät optiset suodattimet

Miniatyrisoitu kaasuanturi perustuu Fabry –Perot – interferometreihin (FPI) eli säädettäviin optisiin suodattimiin, kertoo Rissanen. Näitä VTT:n tiimi on kehittänyt jo vuosien ajan erilaisiin spektroskopiaa hyödyntäviin sovelluksiin, kuten nanosatelliitteihin, ympäristöä monitoroiviin lennokkikameroihin, ihosyövän nopeaan tunnistamiseen sekä polttoaineen analysoimiseen päästöjen minimoimiseksi.

Tiimin erikoistutkijan Rami Mannilan kehittämä pienikokoinen kaasuanturi perustuu valon johtamiseen analysoitavan näytteen läpi. Seoksen koostumus voidaan määrittää valon aallonpituuksien läpäisevyydestä. Hiilidioksidin anturi tunnistaa sen vahvasta absorptiosta 4,2 µm:n aallonpituudella. Vastaavalla anturiteknologialla voidaan myös erotella ja tunnistaa samanaikaisesti muitakin kaasuja tai aineita niiden absorptiopiikkien spektrin perusteella eri infrapuna-aallonpituuksilla.

MEMS -anturiteknologian massavalmistettavuuden takia on mahdollista synnyttää uudenlaisia ison markkinavolyymin tuotteita, jotka perustuvat aineiden spektrin analysoimiseen. VTT luo uudenlaista optisiin analysaattoreihin perustuvaa liiketoimintaa ja osaamista Suomeen: Mikrospektrometriteknologioista on jo syntynyt uusi start-up-yritys Spectral Engines, joka tarjoaa FPI-teknologiaan perustuvia spektriantureita. VTT Memsfab tarjoaa puolestaan MEMS-sirujen valmistusta ja tuotantoa.

VTT/EK