VTT koordinoi eurooppalaista nollaenergiatalohanketta

VTT koordinoi eurooppalaista, energiatehokasta korjausrakentamista edistävää hanketta, jossa luodaan kriteerit ja ohjeet siihen, miten rakennuksesta saa korjaamalla hyvin vähän energiaa kuluttavan, niin sanotun lähes nollaenergiarakennuksen. Samalla osoitetaan lähes nollaenergiakorjauksen hyödyt ja kannattavuus perinteiseen korjaamiseen nähden. Suomesta mukana ovat Helsingin, Espoon ja Porvoon kaupungit.

Maaliskuussa alkaneen EU:n Intelligent Energy Europe -ohjelmaan kuuluvan NeZeR-hankkeen päätavoitteena on lisätä energiatehokasta korjausrakentamista paitsi osallistujamaissa – Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Romaniassa ja Espanjassa – myös koko Euroopassa.

Lähes nollaenergiakorjaamisen jalkautuminen sekä osallistujamaihin että koko Eurooppaan varmistetaan kaupungeille tehtävillä toimintasuunnitelmilla, kansallisilla klustereilla sekä lähes nollaenergiakorjaus -teemaan liittyvällä suunnittelukilpailulla. Kilpailun kriteereinä ovat energiatehokkuuden lisääminen, päästöjen vähentäminen, asukkaiden osallistaminen ja kustannustehokkuus.

Kolmevuotisen NeZeR (Promotion of smart and integrated NZEB renovation measures in the European renovation market) -hankkeen ohjausryhmään kuuluu eurooppalaisia kaupunkeja, korjausrakentamisalan yrityksiä, rahoituslaitoksia sekä aiheeseen liittyvien tutkimushankkeiden edustajia. Suomesta ohjausryhmässä ovat mukana Riihimäen kaupunki, Paroc Oy sekä arkkitehtuuritoimisto Lylykangas. 

Suomessa hanketta rahoittavat IEE-ohjelman lisäksi Helsingin, Espoon ja Porvoon kaupungit, VTT sekä ympäristöministeriö. Mukana on myös muiden osallistujamaiden tutkimuslaitoksia ja kaupunkeja, joita ovat suomalaiskaupunkien ohella Tukholma Ruotsista, Rotterdam ja Amersfoort Hollannista, Timisoara Romaniasta ja Sestao Espanjasta.

Lisätietoja www.vtt.fi