VTT muuttuu osakeyhtiöksi

Suomen hallitus on esittänyt 28.5.2014, että VTT:stä tehtäisiin osakeyhtiö, ja että Mittatekniikan keskus MIKES ja VTT yhdistetään.

Valtioneuvosto oikeutetaan lainmuutosten jälkeen luovuttamaan MIKESin ja VTT:n hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle uudelle osakeyhtiölle. Myös henkilöstö siirtyy yhtiön palvelukseen. Poikkeuksen tekee MIKESin akkreditointiyksikkö, joka siirretään osaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesia.

VTT tulee saamaan jatkossakin valtiolta tutkimusrahoitusta perustehtävänsä hoitamiseen. Valtion rahoittama tutkimustoiminta toimii eriytettynä yhtiön markkinaehtoisesta toiminnasta. Ehdotetut lait tulevat voimaan 1.1.2015.