Vuotovahinkojen syynä on usein virheellinen asennus

Putkiliitosten vuotovahinkojen taustalla on yhä useammin asennusvirhe, joka voitaisiin välttää paremmalla ja huolellisemmalla asennustyöllä, toteaa asiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-tekniset urakoitsijat ry:stä. Asettamalla asennustyön tekijöille työn tekemiseen liittyviä vaatimuksia ongelmia voitaisiin huomattavasti vähentää.

Taustalla on uusi tieto, että vakuutusyhtiöiden korvaamien vesivahinkojen taustalla on yhä useammin huolimattomasti tehty putkiasennus. Ihan pikkurahoista ei ole kyse, sillä vakuutusyhtiöt maksavat vesivahingoista johtuvia korvauksia vuosittain lähes 160 miljoonan euron verran. Asennustekniikan kehittyessä markkinoille on tullut useita puristustekniikkaan perustuvia putkien liitosmenetelmiä, joiden tekeminen vaatii ammattitaitoa. Asennustöiden luvanvaraisuus varmistaisi asentajan osaamisen. Toistaiseksi työt eivät ole luvanvaraisia.

Puristusliitokset vuotavat

Virheellisesti tehtyjen puristusliitosten aiheuttamat vesivahingot ovat määrällisesti jo ohittaneet väärin tehdyt astianpesukoneventtiilien liitokset, joka oli pitkään yleisin vuotovahinkojen aiheuttaja.

– Puristusliitosten riesana on se, että huonosti tehty liitos ei aina paljastu vesijohtoverkoston painekokeessa. Huolimattomasti tehty liitos voi irrota vasta vuodenkin kuluttua asennuksesta, asiantuntija Juha-Ville Mäkinen kertoo.

-Puristusliitos itsessään on toimiva ja luotettava liitosmenetelmä. Ongelma johtuu nimenomaan asennuksen aikana tehtävistä virheistä. Niistä yleisin on se, että liitosta ei puristeta loppuun asti. Kyseessä on joko osaamattomuus tai välinpitämättömyys. Ohjeiden mukaisesti tehtynä puristusliitos on luotettava menetelmä.

Puristusliitokset ovat kasvattaneet suosiotaan, koska ne ovat nopeita ja siistejä asentaa. Yksittäisen liitoksen hinta on kilpailukykyinen verrattuna perinteisiin puserrusliitoksiin. Erityisesti korjausrakentamisessa asennuksen siisteys ja työn aikaisen paloturvallisuuden helppous tekevät niistä houkuttelevan vaihtoehdon.

-Vahinkojen vähentämiseksi asennushenkilöstöltä tulisi aina vaatia LVI-alan ammatillinen peruskoulutus. Parasta olisi, jos vaatimus olisi kirjattu rakentamista koskeviin kansallisiin säädöksiin. LVI-asennustöiden tulisi siis olla luvanvaraisia. Kansalaisten terveyteen ja omaisuuteen kohdistuvat vaarat ovat jo niin isoja, että se on täysin perusteltua, Mäkinen painottaa.

Vuotovahingot maksavat paljon

Finanssialan keskusliiton tietojen mukaan vakuutusyhtiöt maksavat vesivahingoista johtuvia korvauksia vuosittain lähes 160 miljoonan euron verran. Vuosituhannen alussa vastaava korvaussumma oli noin 80 miljoonaa. Vuotovahingoilla onkin kansallisesti iso merkitys. Vakuutusyhtiöiden maksamista korvauksista aiheutuvat kustannukset siirtyvät nousevien vakuutusmaksujen kautta kaikkien suomalaisten maksettaviksi.

-Nämä ovat turhia kustannuksia, jotka olisivat helposti ehkäistävissä varmistamalla asennushenkilöstön osaaminen, Mäkinen summaa.

 

EK