Ympäristöministeriö: Ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

Uusi ohje täydentää vuoden 2018 alussa voimaan tullutta samannimistä asetusta.

Ohjeessa annetaan esimerkkejä rakennusten kosteusteknisistä ratkaisuista, jotka on todettu toimiviksi muun muassa käytännön kokemuksen perusteella. Ohjeessa myös taustoitetaan ja selostetaan pykäläkohtaisesti asetusta rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta.

Ohje on luonteeltaan suosittava. Esitetyt ratkaisut ja esimerkit eivät ole velvoittavia, mutta ne edustavat hyvää rakentamistapaa, kun suunnitellaan, toteutetaan ja todennetaan rakennusten kosteusteknistä toimivuutta. Ohje on tarkoitettu kaikkeen rakentamiseen, niin rakennushankkeeseen ryhtyvien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden sekä rakennusvalvontaviranomaisten kuin materiaalivalmistajien ja -toimittajien tueksi.

Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän märkiä syys- ja talvijaksoja sekä sään ääri-ilmiöitä kuten rankkasateita ja tulvia, mikä korostaa entisestään rakennusten kosteusteknisen toimivuuden merkitystä. Ohjeessa korostetaan muuttuvan ilmaston vaikutusten huomioimista riittävän yksityiskohtaisella suunnittelulla, toteutuksella ja laadunvarmistuksella.

Ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta