Ympäristöministeriö päivittää Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimusopasta

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle vuodelta 1997 olevan julkaisunsa Ympäristöopas 28. Laaja opas on suunnattu kosteus- ja mikrobivaurioiden ja yleisemmin kiinteistöjen sisäilmaongelmien kanssa tekemisissä oleville asiantuntijoille ja kuntotutkijoille. Opasta on mahdollisuus käyttää myös opiskelu- ja opetustarkoitukseen.

Oppaassa sen sisältö on uusittu nykytiedon ja tutkimuksen mukaisesti ja siinä keskitytään kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen tutkimiseen ja tunnistamiseen. Myös asiaan liittyvää rakennusfysiikkaa ja -tekniikkaa käydään läpi. Lisäksi oppaassa käsitellään muita yleisimpiä sisäilmanlaatua heikentäviä tekijöitä, kuten rakennusmateriaalien aiheuttamia päästöjä, sekä ilmanvaihdon vaikutusta sisäilmanlaatuun, ja näiden tutkimusmenetelmiä.

Lausuntopyynnön mukaisesti Ympäristöministeriö käynnisti viime vuonna kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimukseen keskittyneen oppaan (ns. Ympäristöopas 28) päivityksen. Päivitystyössä on ministeriön mukaan tarkoitus ajanmukaistaa vuodelta 1997 olevaa opasta. Nyt ympäristöministeriö pyytää kommentteja opasluonnoksesta. Lausuntopyyntö ja opasluonnos ovat ladattavissa ympäristöministeriön internetsivulta osoitteesta: http://www.ym.fi/lausuntopyynnot. Opasluonnokseen tutustumisen helpottamiseksi luonnoksen eri luvut ja liitteet ovat omina tiedostoinaan, jotka ovat ladattavissa erillisinä.

Kommentit pyydetään melko pikaisesti jo 6.3.2015 klo 16:15 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon. Ministeriö toivoo ensisijaisesti käytettävän sähköpostia osoitteella: kirjaamo.ym@ymparisto.fi. Myös kirjallisesti voidaan antaa lausunto osoitteeseen: Ympäristöministeriö, Kirjaamo, PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköpostin aihekenttään tulee laittaa merkintä ”Kuntotutkimusopas”. Vastaava merkintä tulee laittaa postitse toimitettavaan kuoreen.

Lisätietoja lausunnolla olevasta ehdotuksesta antaa ympäristöministeriön yli-insinööri Katja Outinen, sähköposti: katja.outinen@ymparisto.fi. Hän vastaa ministeriössä myös kosteusmääräysten uusimisesta. Niihin liittyviä selvityksiä on myös tulossa ministeriön sivuille. Uudet määräysehdotukset tulevat lausunnolle tämän vuoden aikana.