Energiatehokkuussopimukset on uusittu

Sopimukset on tehty määräajoiksi ja uudet energiatehokkuussopimukset vuosille 2017–2025 käynnistyivät vuoden vaihteessa. Niiden tavoitteena on edistää energiatehokkuutta teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä.

Näihin vapaaehtoisiin sopimuksiin odotetaan liittyvän useita satoja yrityksiä ja kuntia, jotka asettavat omalle energiankäytölleen tehostamistavoitteen vuoteen 2025 asti. Jo nyt uusiin sopimuksiin on liittynyt 200 yritystä ja 21 kunta-alan toimijaa. Kaikkiaan sopimusten odotetaan kattavan yli 60 prosenttia Suomen kokonaisenergiankäytöstä.

Sopimukset ovat tärkeä osa energia- ja ilmastostrategian toteutusta ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Ne ovat valtion ja toimialojen valitsema keino täyttää EU:n Suomelle asettamat tiukat tavoitteet energian tehokkaammasta käytöstä. Sopimusten avulla saatavalla energiansäästöllä on tarkoitus kattaa yli puolet EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisesta Suomea sitovasta energiansäästötavoitteesta kaudella 2014–2020.

– Toivomme, että mahdollisimman moni yritys ja kunta liittyisi mukaan jo sopimuskauden alkumetreillä ja aloittaisi heti aktiivisen energiankäytön tehostamisen. Vain näin toimimalla EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaiset tiukat energiankäytön tehostamistavoitteet on mahdollista saavuttaa, neuvotteleva virkamies Pentti Puhakka työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo.

Hän toteaa, että vapaaehtoisuuteen perustuvat sopimukset ovat suomalainen erikoisuus edistää energiatehokkuutta. Aiemmat sopimuskaudet ovat osoittaneet, että vapaaehtoisuus toimii Suomessa. Yritykset ja kunnat todella sitoutuvat asettamiinsa tavoitteisiin. Tämän vuoden lopussa päättyvä, vuonna 2008 alkanut, sopimuskausi tuotti vuonna 2015 yli 14 terawattitunnin vuosittaisen energiansäästön. Määrä vastaa yli 710 000 sähkölämmitteisen pientalon vuosittaista energiankulutusta.

Sopimuksessa mukana olevien energiatehokkuusinvestointeja vauhditetaan valtion tuella. Tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti vain sellaisille investoinneille, jotka eivät muuten toteutuisi. Vuosina 2008–2016 investointitukea on myönnetty yhteensä 82,4 miljoonaa euroa 876 hankkeelle. Samaan aikaan yritykset ja kunnat ovat itse investoineet energiatehokkuuteen yli miljardi euroa.

Uuteen sopimuskauteen 2017–2025 on sitoutunut laaja joukko toimialoja. Mukana ovat Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Metsäteollisuus, Energiateollisuus, Autoalan keskusliitto, Elintarviketeollisuusliitto, Kaupan liitto, Kemianteollisuus, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Teknologiateollisuus, Suomen Kuntaliitto, RAKLI sekä Öljy- ja biopolttoaineala. Valtion puolesta sopimuksista vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja Energiavirasto. Sopimusten käytännön toimeenpanoa tukee Motiva ja öljyalan sopimuksen osalta Öljyalan Palvelukeskus ja Lämmitysenergia Yhdistys.