Kierrätysmateriaaleista valmistetut rakennustuotteet lisääntyvät – tutkimusta tarvitaan lisää

Rakennustuotteiden VOC-päästöille ei ole saatu vielä harmonisoituja kriteereitä

Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän, ja myös kierrätetyistä materiaaleista valmistettua uutta tuotetta koskee EU:n rakennustuoteasetus ja CE-merkintävelvoite silloin, kun tuote saatetaan markkinoille. CE-merkintä on valmistajan tai maahantuojan vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevan EU-lainsäädännön vaatimukset.

Helene Bendstrup Klinke ja Morlin Möller tuovat Indoor Air 2022 -artikkelissaan esiin, että EU:n rakennustuoteasetuksen CE-merkinnässä ei ole vaatimuksia tuotteiden VOC (haihtuvien orgaanisten yhdisteiden) -pitoisuuksille lukuun ottamatta formaldehydiä tietyissä tuoteryhmissä. Esimerkiksi kierrätysmateriaaleista valmistetut akustiikka- ja sisutustuotteet eivät välttämättä lukeudu mihinkään tuoteryhmään.

Ana Maria Scutarun ja Outi Ilvosen Indoor Air 2022 -artikkeli esittelee tuloksia German Environment Agencyn huhtikuussa 2021 järjestämästä konferenssista, jossa käsiteltiin rakennustuotteiden VOC-päästöjen kriteereitä. Viime vuosina on esitetty monia ehdotuksia siitä, miten markkinoille saatettavien rakennustuotteiden VOC-yhdisteiden päästöistä voidaan parhaiten ilmoittaa ja miten VOC-luokat määritellään sekä testituloksista kommunikoidaan yhdenmukaisesti. Tutkijat toteavat, että markkinoille saatettavien rakennustuotteiden terveyskriteerit puuttuvat edelleen Euroopassa.

Tarvittavat työkalut ovat olemassa mutta konsensus puuttuu

Scutaru ja Ilvonen korostavat, että tarvittavat työkalut rakennustuotteiden VOC-päästöjen mittaamiseen ja tulosten tulkintaan ovat olemassa: testausmenetelmä EN 16516 (Construction products: Assessment of release of dangerous substances – Determination of emissions into indoor air) ja EU-LCI-luettelo (LCI-ohjearvo: Lowest Contration of Interest), jossa on yhdenmukaistetut ohjearvot rakennusmateriaalien tuoteturvallisuuden arviointiin. EU-LCI-arvot ovat terveysperusteisia.

Tutkijat kuitenkin toteavat, että asiassa ei ole edelleenkään saavutettu konsensusta EU-komission ja EU-jäsenvaltioiden kesken. Scutaru ja Iivonen visioivat, että tieto rakennustuotteen vaarallista tai haitallisista aineista voisi sisältyä tulevaisuudessa digitaaliseen ja älykkääseen CE-merkintään rakennustietomallinnuksen yhteydessä.

Useimmat kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet eivät emittoi vaarallisia tai haitallisia aineita

Klinken ja Möllerin tekemän kokeellisen tutkimuksen tulosten perusteella suurin osa kierrätysmateriaaleista valmistetuista rakennustuotteista (yli 500 testattua rakennustuotetta) ei emittoi vaarallisia tai haitallisia aineita tai hajuja. Tutkimuksen yhteydessä tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella näyttäisi siltä, että vastaavia tuloksia on saatu myös muissa tutkimuksissa.

Tutkijat toteavat kutenkin, että saatavilla on vain vähän dataa kierrätysmateriaalien vaikutuksista sisäilman VOC-pitoisuuksiin ja hajuihin. Esimerkiksi tanskalaisissa projekteissa on havaittu biopohjaisten rakennusmateriaalien käytön yhteydessä sisäilman laatuun vaikuttavia VOC-päästöjä. Vaikka tuotteet eivät sisältäisi vaarallisia aineita, ne voivat aiheuttaa epämiellyttäviä hajuja ja vaikuttaa tilojen käyttäjien viihtyvyyteen.

Vastaavaa tutkimusta esillä vielä vähän konferenssissa

Kierrätysmateriaalien käyttöön rakentamisessa sekä niiden käytön vaikutuksista sisäilman laatuun ja käyttäjien kokemukseen liittyvää tutkimusta esiteltiin vielä melko vähäisesti Indoor Air 2022 -konferenssissa. Kierrätysmateriaaleista valmistettujen ja myös uudelleenkäytettyjen rakennusosien käyttö tulee lisääntymään tulevaisuudessa, mikä varmasti myös lisää tutkimusta tässä teemassa. Seuraavaa konferenssia mielenkiinnolla odotellen.

Konferenssin artikkelit ja abstraktit julkaistu ISIAQin sivuilla

Indoor Air 2022 artikkeleista ja abstrakteista on koottu Conference Proceedings, joka on julkaistu ISIAQin sivulla. ISIAQin jäsenet pääsevät lukemaan koko sisällön, ja muut voivat ostaa lukuoikeuden hintaan 50 USD. Julkaisun ensimmäiset sivut, joilla on plenarypuhujien abstraktit kokonaisuudessaan sekä listaus muista artikkeleista ja abstrakteista, ovat maksutta kaikkien saatavilla TÄÄLLÄ.

Viitteet:

Ana Maria Scutaru & Outi Ilvonen: Health criteria for marketing of construction products in Europe are still missing

Helene Bendstrup Klinke & Morlin Möller: Indoor emissions from circular and renewable materials for buildings

Aiheeseen liittyviä muita Indoor Air 2022 -artikkeleita:

Violeta Kauneliene, Aurimas Tulas, Ana Maria Scutaru & Dainius Martuzevicius: Indoor Air Pollution from Building Materials: does the regulation of emission threshold values ensure good IAQ?

Simone Brandt, Frank Brozowski, Wolfgang Horn, Wolfgang Plehn & Birgit Müller: Odour Emissions from Building Products – Simplifying the Evaluation of Perceived Intensity

Doyun Won, Wenping Yang, Wing Yan Chan, Cathy Campbell & Angelika Zidek: Comparison of different test methods to determine air concentrations of VOCs from consumer products

Teksti: Katja Tähtinen, tutkimusjohtaja, Rakennustietosäätiö