KOULUTUS: Kokonaisvaltaisuus sisäilmaongelmien ratkaisemisessa – mitä se on?

Espoon kaupungin Tilakeskus ja Sisäilmayhdistys ry järjestävät seminaarin keskiviikkona 14.5.2014 klo 9.00-16.00 Hotelli Kuninkaantien auditoriossa, Lakelankatu 1, 02770Espoo

Seminaarin tavoitteena on jakaa ajankohtaistietoa sisäilmaan liittyvistä viranomaisohjauksesta ja tietopalvelukanavista. Erityisesti korjaamisen ongelmat ovat esillä, samoin eri osapuolten tehtävät ja työnjako. Tavoitteena on edistää alalla toimijoiden verkottumista ja ammatillisen osaamisen syventämistä, painottaen moniammatillisuutta sekä eri osapuolten roolien merkityksen ymmärtämistä ongelmien ratkaisemisessa.
Tilaisuudessa esitellään myös Kosteus- ja hometalkoiden tuottamaa tutkimus- ja opasaineistoa.

Tilaisuus on maksuton. Kohderyhmänä ovat erityisesti Espoon kaupungin päättävissä asemissa olevat työntekijät, johto- ja luottamuselinten jäsenet.

Lisätietoja: Sisäilmayhdistys