Risto Kosonen nimitettiin LVI-professoriksi Aalto-yliopistoon

Sisäilmaston asioissa on tärkeää myös kuka opettaa näitä asioita tuleville asiantuntijoille. Aalto yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun LVI-alan professorin haku on ollut käynnissä jo muutaman kuukauden. Kesäkuun 10. päivänä saimme lopulta kuulla päätöksen. Virkaan nimitettiin tekniikan tohtori Risto Kosonen 1.9.2015 -31.8.2020 väliseksi ajaksi. Nimitys on eräänlainen voitto alan käytännön osaamiselle, jonka alueella Kososella on erittäin pitkä kokemus.

Risto Kosonen on muutaman vuoden jo toiminut Aalto yliopiston adjunct – professorina, joten hän on jo aiemminkin perehtynyt laitoksen opetusasioihin. Hän aloittaakin jo välittömästi lähettämällä heti kutsun alan vaikuttajille yhteistyötapaamiseen syyskuussa. Tulevan tapaamisen keskeinen asia on käydä läpi LVI/talotekniikkakokonaisuuden kurssitarjontaa Aalto-yliopiston eri laitoksissa. Alalla on tehty suhteellisen paljon diplomitöitä professoria kohti. Varsin monet diplomityöt liittyvät energiatehokkuuteen, lisäksi suunnitteluprosessin kehittämiseen liittyviä töitä on tehty runsaasti viime aikoina, kertoo Risto Kosonen viestissään.

Syksyn aikana hän tulee käymään yrityksiä läpi ja haluaa kuulla minkälaisia tutkimus- ja kehityshaasteita on toiveissa. Kososen ajatuksiin opetuksesta ja tutkimuksesta Aalto-yliopistossa palataan tarkemmin loppukesän uutiskirjeissä.