Sisäilmastoluokituksen päivitykseen pyydetään kommentteja

Sisäilmayhdistys pyytää viranomaissäädöksiä täydentävän Sisäilmastoluokituksen päivitystyöhön kommentteja tahoilta, jotka käyttävät luokitusta aktiivisesti. Kommentointiaikaa on 20.9. asti.

Sisäilmastoluokitus on tarkoitettu käytettäväksi rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden apuna, kun tavoitteena on rakentaa entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Luokitusta voidaan käyttää uudisrakentamisen lisäksi soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa. Luokitus antaa sisäilmaston tavoite- ja suunnitteluarvot. Se tukee rakennuttajien, suunnittelijoiden, laitevalmistajien, urakoitsijoiden ja käyttöhenkilöstön työtä. Luokitusasiakirjaan voidaan viitata rakennusselostuksessa ja LVI-selostuksessa. Luokitus täydentää Suomen rakentamismääräyksiä, rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia, rakennusselostusohjetta, LVI-selostusohjetta, urakkarajaliitteen, RT- ja LVI-ohjekortteja sekä muita rakentamiseen liittyviä asiakirjoja. Luokitus ei kumoa viranomaissäännöksiä ja niistä julkaistuja tulkintoja.

Ensimmäinen Sisäilmastoluokitus ilmestyi vuonna 1995 nimellä Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus. Vuonna 2001 se korvattiin Sisäilmastoluokitus 2000:lla, ja luokituksen uusin versio, Sisäilmastoluokitus 2008, ilmestyi joulukuussa 2008. 

Sisäilmastoluokitus on laajasti käytössä rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden apuna, kun tavoitteena on rakentaa entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Käytännöstä saadut kokemukset, määräysten ja standardien muutokset sekä tutkimuksista saadut uudet tiedot ovat luoneet tarpeen Sisäilmastoluokituksen päivittämiseen.  

Sisäilmastoluokituksen päivitys ajoittuu ympäristöministeriön uusien sisäilmasto ja ilmanvaihtoasetusten kanssa sopivasti, koska luokituksen on tarkoitus täydentää ensi vuonna voimaan astuvaa asetusta. Päivitystyöhön halutaan nyt kommentteja tahoilta, joissa se on ollut aktiivisessa käytössä, jotta seuraava Sisäilmaluokitus palvelisi tarkoitustaan entistä paremmin.

Kommentteja voi jättää aina 20.9.2016 asti.

Lisätietoja ja kommentointilomake täällä

Avustanne kiittäen,

Sisäilmayhdistys ry.