Sisäilmastoluokituksen päivitys on lausunnolla

Tavoitteena on vastata käyttäjien toiveisiin sekä mahdollisiin muutoksiin säädöksissä ja standardeissa. Työ aloitettiin seminaarilla huhtikuussa 2016 ja käyttäjäkyselyllä syksyllä 2016. Tavoitteena on julkaista päivitetty Sisäilmastoluokitus vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lausuntomateriaali ja yleistä informaatiota aiheesta on Rakennustiedon sivuilla, josta löytyy myös täytettävä lausuntolomake.

Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Jorma Säteri kertoo, että päivityksen tavoitteena on helpottaa luokituksen soveltamista käytännössä ja ottaa huomioon uusimmat tiedot tutkimuksesta ja standardeista. Hänen mukaansa suurimmat muutokset koskevat sisäilmastoluokan S2 lämpöoloja. S2-luokka on varsin yleisesti käytössä toimitilarakentamisessa, mutta sen vaatimustaso on saattanut usein jäädä käytännössä saavuttamatta. Nyt S2-luokkaa halutaan helpottaa nostamalla kesätilanteen lämpötilan tavoitetasoa yhdellä asteella. Tämä tekee jatkossa selvän pesäeron S1-luokkaan, jonka vaatimustaso pysyy ennallaan. Tilaajan pitää silloin tehdä tietoinen valinta luokkien välillä. Lämpöolojen tavoitteissa on tehty täsmennyksiä myös välikauden osalta. Sallittujen lämpötilojen aluetta on laajennettu niin, ettei jäähdytystä tarvitsisi käyttää kevät- tai syysauringon hetkellisesti paistaessa.

Ilman laadun tavoitearvot ovat Säterin mukaan lähes ennallaan, mutta uutena suureena luokitukseen ehdotetaan pienhiukkaspitoisuutta. Mittareina ovat PM2.5-massapitoisuus sekä sisä- ja ulkoilman pitoisuuksien suhde. Tavoitteena on, että sisällä on aina vähemmän hiukkasia kuin ulkona, ja että pitoisuus S1- ja S2-luokissa on alle parhaan ulkoilmalle asetetun tavoitetason. Pienhiukkasten torjunnassa korostuu tuloilman suodatuksen merkitys ja luokituksessa on myös ehdotus uusien suodatinstandardien mukaan ilmoitetuista suodatinluokista. Hiilidioksidipitoisuuden tavoitearvot on esitetty ulkoilman pitoisuuden ylittävältä osalta.

Akustisten olosuhteiden kohdalla on täsmennetty avotoimistojen tavoitearvoja. Valaistuksen osalta ei ole ehdotettu muutoksia.

Suunnitteluohjeet korostavat puhtautta ja tiiviyttä

Suunnitteluohjeiden puolella on täsmennetty ulkovaipan tiiviysvaatimusta ja ohjeistettu tiiviyden todentamista. Ilmanvaihdon ulkoilmavirtojen mitoitus on muutettu vastaamaan CEN-standardia, mikä pienentää ulkoilmavirtaa luokassa S2. Ilmavirtojen mitoitustaulukon päivitys on vielä tässä versiossa kesken. Tätä työtä tehdään Ympäristöministeriön toimeksiannosta FINVAC ry:n asiantuntijatyöryhmässä, johon Sisäilmayhdistyskin osallistuu, kertoo Säteri. Se ehdotus tulee erikseen lausunnolle syksyllä 2017.

Rakennustöiden puhtausluokituksessa on pyritty parantamaan rakennuksen siivottavuuden ja ylläpidettävyyden määrittelyitä ja päivittään pintapölymittausmenetelmää. Pintojen pintapölymäärän raja-arvoa toimintakoevaiheessa ehdotetaan kiristettäväksi, taustalla on työmailla tapahtunut positiivinen kehitys. Rakennussiivouksessa ja kaksivaiheisessa loppusiivouksessa käytettävien imureiden vaatimuksia on täsmennetty. P2-luokitus poistettu, sille ei aikaisemminkaan ollut vaatimuksia, vaan se tarkoitti normaalia hyvän rakentamisen mukaista käytäntöä.

Rakennusmateriaalien päästöluokituksen osalta muutokset ovat Säterin mukaan pieniä. Vaatimustasot ovat ennallaan, mutta mukaan on lisätty yksittäisiä VOC -yhdisteitä koskeva vaatimus. Niiden tulee olla alle EU LCI -arvonsa (ks. eu-lci.org). Lisäksi luokituksen testausohje päivitetään vastaamaan juuri hyväksyttyä testausstandardia EN 16516, joka ilmestynee ensi syksynä. Uutena tuoteryhmänä M1-luokituksen piiriin ovat tulleet toimistokalusteet, viimeisimpänä lisäyksenä pehmustetut toimistotuolit. Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitukseen ei ehdoteta muutoksia.
Lausunto täytetään ja lähetetään netissä: https://www.webropolsurveys.com/S/AE78014B09E8C75E.par

Viimeinen palautuspäivä on 5.7.2017.