Sisäilmastoseminaari 15.3.2022 – jätä esitelmäehdotuksesi 31.10. mennessä!

Esitelmien tulee perustua tuoreisiin tutkimustuloksiin. Sisäilmastoseminaarissa julkaistavaksi hyväksytään korkeintaan 2 esitystä kirjoittajaa/esittäjää kohden. Sama henkilö voi kuitenkin olla muuna kuin ensimmäisenä kirjoittajana useammassa artikkelissa. Kaupallisia esityksiä tai mielipidepuheenvuoroja ei hyväksytä. Sisäilmastoseminaarin artikkeleissa tulee kuvata riittävän kattavasti tehty tutkimus (tutkimusasetelma, tulokset ja johtopäätös). Lisäksi tutkimustuloksia tulee tarkastella kriittisesti tai ainakin välttää tekemästä kovin pitkälle meneviä tai yleistäviä johtopäätöksiä. Loppuun tulee listata esitykseen sisältyvät kirjallisuusviitteet. Hyväksytyistä artikkeleista kootaan seminaarijulkaisu, joka jaetaan kaikille seminaariosallistujille sähköisenä ja lisähintaan painettuna. Voit tutustua vuoden 2020 seminaarijulkaisun sähköiseen versioon  täältä.

Prosessi on kaksivaiheinen: Ensimmäisessä vaiheessa pyydämme toimittamaan esitelmäehdotukset 31.10.2021 klo 23.59 mennessä. Esitysehdotus sisältää otsikon sekä lyhyen tiivistelmän (500-2000 merkkiä välilyönteineen). Yhteyshenkilölle lähetetään tieto hyväksymisestä ja varsinaisen artikkelin kirjoitusohjeet 16.11.2021. Artikkeli tulee toimittaa ohjeiden mukaisesti 12.1.2022 mennessä (arviointiversio). Tämän jälkeen artikkeliin on vielä mahdollista tehdä korjauksia 13.2.2022 asti, jolloin artikkelit menevät taittoon.Sisäilmastoseminaarin ohjausryhmä vastaa esitelmäehdotusten ja artikkeleiden arvioimisesta sekä lopullisen ohjelman muodostamisesta. Aiheen sopivuus Sisäilmastoseminaariin arvioidaan tiivistelmän perusteella. Esitelmän soveltuvuus Sisäilmastoseminaariin voidaan kuitenkin arvioidaan lopullisesti vasta artikkelin perusteella, joilloin ensisijaisesti siihen annetaan kommentteja, mutta voidaan myös hylätä. Artikkelin perusteella arvioidaan myös seminaaripäivän esitystapa (suullinen/posteri).

Esitelmäehdotuksen voi jättää tällä lomakkeella.

Sisäilmastoseminaarin 2022 ohjausryhmä: Kati Huttunen, Anne Hyvärinen, Paavo Kero, Hanna Keränen, Anne Korpi, Hannu Koskela, Risto Kosonen, Katri Leino, Tero Marttila, Sami Niemi, Pertti Pasanen, Juha Pekkanen, Anna-Mari Pessi, Anna Saarinen, Heidi Salonen, Piia Sormunen, Jorma Säteri, Marianna Tuomainen, Katja Tähtinen, Kirsi Villberg, Aki Vuokko, Mika Vuolle ja Leif Wirtanen