Uusi kirja nanotekniikasta

Hiukkasten kierto elimistössä. Kuva kirjasta Nanotekniikan lupaukset.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kai Savolainen on kirjoittanut Työterveyslaitoksen syksyllä julkaiseman kirjan ”Nanotekniikan lupaukset”. Se käsittelee nanohiukkasten ja nanotekniikan mahdollisuuksia ja riskejä. Kirjassaan Savolainen antaa lukijalleen perustietoutta nanotekniikan perusteista, nanohiukkasten ominaisuuksista ja niihin liittyvistä riskeistä.

– Kun kaupallistuminen laajenee, kasvava määrä kuluttajia ja työntekijöitä altistuu nanomateriaaleille, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kai Savolainen toteaa.

Savolainen on erityisesti kiinnostunut riskien analysoinnista ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Kun teollista nanotekniikkaa kehitetään maailman mitassa isoilla summilla ja nanotuotteiden maailmanmarkkinoiden arvellaan kasvavan vuosikymmenen loppuun mennessä kymmenkertaiseksi useampaan biljoonaan euroon ja Suomessakin puoleentoista miljardiin euroon, on Savolainen ennen kaikkea huolestunut nanotekniikan turvallisuuteen ja riskeihin liittyvän tutkimuksen heikosta asemasta myös rahoituksen puolesta.

– Nanoteknologian turvallista käyttöä edistävät ratkaisut ovat avainasemassa, kun kaupallistuminen laajenee ja kasvava määrä työntekijöitä ja kuluttajia altistuu nanomateriaaleille, tutkimusprofessori Kai Savolainen Työterveyslaitoksesta sanoo. 

Riskit olisi hänen mielestään tunnettava paremmin, ennen kuin tilanne ryöstäytyy käsistä. Tosin se ei ole helppoa niin vaikeasti hallittavissa olevalla alueella kuin nanotekniikka.

Savolainen kertoo kirjassaan myös nanotekniikan sovelluksista ja käytöstä Suomessa. Paljon hyvinkin erilaisia tuotteita ja ratkaisuja on jo olemassa. Hän esittelee myös suomalaista nanotekniikkaan ja sen turvallisuuteen liittyvää tutkimusta ja nanotekniikan hallintoa. Kaiken kaikkiaan uusi kirja on merkittävä suomenkielinen lisä uuden yhä merkittävämmäksi kehittyvän tekniikan alan ymmärtämiseen. 

Lue myös : Ovatko nanohiukkaset unohdettu terveysriski?