Katja Outinen Terveet tilat 2028 -ohjelman hankejohtajaksi

Katja Outinen siirtyi valtioneuvoston kansliaan ympäristöministeriöstä, jossa hänen tehtäviinsä kuuluivat muun muassa rakennusten terveellisyyteen ja kosteustekniseen toimivuuteen liittyvä säädösvalmistelu, rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeeseen liittyvät asiat sekä uusiutuvan energian käytön edistäminen. Hän toimi Kosteus- ja hometalkoiden vetäjänä ohjelman viimeisenä vuotena vuonna 2015. Ennen ympäristöministeriötä Outinen toimi asiamiehenä Muoviteollisuus ry:ssä ja Teknillisen korkeakoulun tutkijana.

Terveet tilat 2028 -hankejohtajana Outinen koordinoi ja ohjaa ohjelman toimeenpanoa yhdessä ohjelman sihteeristön kanssa ja vastaa ohjelman määrärahaehdotusten valmistelusta. Lisäksi hän pitää yhteyttä ohjelman toimeenpanossa eduskuntaan ja eduskuntaryhmiin, eri hallinnonaloihin sekä alan järjestöihin, yrityksiin ja muihin tahoihin.

Terveet tilat 2028 -ohjelma on Outiselle entuudestaan tuttu, sillä hän oli mukana ohjelman valmisteluvaiheessa ja pääsihteeristössä.

-Koen, että toimiminen valtioneuvoston kansliassa ja ohjelmassa tarjoaa mahdollisuuden olla mukana ratkaisemassa ja ennaltaehkäisemässä sisäilmaongelmia yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Lisäksi tehtävä on mielenkiintoinen mahdollisuus tutustua valtioneuvoston toimintaan toisen ministeriön näkökulmasta, Outinen sanoo uudesta tehtävästään.

Laajaa yhteistyötä tarvitaan

Ministeriöt toteuttavat ohjelmaa aktiivisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on käynnissä kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskartoitus. Sosiaali- ja terveysministeriön toimia toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johdolla Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa. Ympäristöministeriössä on käynnissä muun muassa rakentamisen kosteudenhallintaan ja koulutusmateriaalien kehittämiseen liittyviä hankkeita.

-Tämän ja ensi vuoden painopiste on Terveet tilat -toimintamallin kehittämisessä. Ennakoivassa toimintamallissa korostetaan rakennusten kunnon säännöllistä tarkastamista siten, että samalla otetaan huomioon myös käyttäjien kokemukset sekä tilojen soveltuvuus tarkoitukseensa. Toimintamallia kehitetään yhdessä kuntien kanssa aluehallintovirastojen järjestämissä työpajoissa ympäri Suomea. Ensimmäinen työpaja on 1. lokakuuta Varkaudessa. Lisätietoa kuntakiertueesta löytyy täältä , Outinen kertoo.

Outinen painottaa eri toimijoiden välistä laajaa yhteistyötä Terveet tilat 2028 -ohjelman onnistumisen kannalta.

-Ohjelma tarvitsee kaikkien panostusta ja apua. Yhdessä tekemällä ja avoimesti viestimällä meillä on mahdollisuus luoda hyviä käytäntöjä ja ratkaisumalleja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Toim. Anna Merikari