Kemikaalivirasto Echa sai yli 21000 kemikaalia rekisteriinsä

Kemikaalien laajalla käytöllä on suuri vaikutus sekä ihmisiin että ympäristöön. EU:n puolella asiaan herättiin jo vuosia sitten ja säädettiin Reach direktiivi, jonka avulla pyritään saamaan tiedot kaikista unionin alueella valmistettavista ja sinne tuotavista kemikaaleista. Direktiivin hoitoon perustettiin Euroopan kemikaalivirasto Echa. Echa toimii Helsingissä suurimpana Suomessa olevana EU-virastona.

Reach-rekisteröinnin viimeinen määräaika 31. toukokuuta 2018 tuotti Euroopan kemikaalivirastolle Echalle tiedot aineista, joita valmistetaan EU:ssa tai tuodaan EU-alueelle 1–100 tonnia vuodessa. Tätä isompina määrinä tuotettavat kemikaalit on rekisteröity jo aiemmin, vuonna 2010, silloin aineet, joita tuotetaan yli 1 000 tonnia vuodessa ja vuonna 2013 aineet, joiden vuosittainen valmistus- tai tuontimäärä on 100 –1 000 tonnia. Näissä aiemmissa vaiheissa rekisteröitiin yhteensä noin 6 600 ainetta.

Kaikkiaan virastoon saapui kymmenen vuoden aikana liki 90 000 rekisteröintiä, joiden tekijöinä oli 13 620 yritystä. Rekisteröityjä aineita on siis kaikkiaan 21 551.

Kemikaaliturvallisuus paranee

Tämän Reach -kisan voiton siis sai kemikaaliturvallisuus ja sen myötä EU-kansalaiset ja ympäristö. Echan työ ei kuitenkaan pääty tähän, sillä jo tehtyjä rekisteröintejä on seurattava ja uusia aineita rekisteröitävä. Joukossa oli myös suomalainen mäntyterva, jonka rekisteröi kolme kotimaista valmistajaa.

Markkinoille jatkossa tulevat uudet aineet on rekisteröitävä jo ennen kuin yhden tonnin vuotuinen tuotanto- tai maahantuontimäärä ylittyy.

Tiedot ovat nyt kaikkien saatavilla

Kemikaalivirasto Echa on nyt tallentanut kaikki rekisteröinnin tuottamat tiedot kemikaaleista tietokantaansa ja myös julkaissut niistä suuren osan. Näin on syntynyt maailman suurin lakiperusteinen julkinen kemikaalitietokanta, johon jokainen halukas voi tutustua. Tämä Echan tietokanta tarjoaa perustan ihmisten ja ympäristön suojelemiselle kemikaalien muodostamilta riskeiltä. Viranomaiset voivat käyttää näitä tietoja esimerkiksi unioninlaajuisten riskinhallintatoimien suunnitteluun, kuten kemikaalin tiettyjen käyttöaiheiden rajoittamiseen tai luvanvaraistamiseen. Tiedot ovat myös valmistajien ja muiden kemikaalien hyödyntäjien käytettävissä.

 https://echa.europa.eu/fi/

Lähteet Echa sekä Kemia-lehti.

Esko Kukkonen