Kiilto täyttää 100 vuotta

Suomalaisen perheyritys Kiillon tarina sai alkunsa lokakuussa 1919 Tampereen Pispalan pieneltä hiusvesi- ja kenkäplankkitehtaalta. Sata vuotta myöhemmin Kiillon osaaminen keskittyy liiketoiminnassaan rakentamiseen, teollisuuden kiinnitys- ja hygieniaratkaisuihin, ammattipuhtauteen ja -hygieniaan sekä kuluttajaliiketoimintaan. Työn tuloksena syntyy suomalaisia tuotteita ja hyvinvointia.

Viime vuosina Kiilto on kasvanut ja kansainvälistynyt kovaa vauhtia. Perheyrityksen juuret ovat vahvasti kotimaisessa osaamisessa, uutta liiketoimintaa kehitetään jatkuvasti ja tulevaisuutta katsotaan pitkälle tuleviin vuosikymmeniin. Kiilto-brändin ytimessä ovat läheisyys, tulevaisuuteen sitoutuminen sekä ympäristöjohtajuus.

Rakentaminen edellyttää vastuullisia ratkaisuja

Rakennusten terveellisyydellä on kiistaton vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Rakentamisen liiketoiminnan tuotekehityksen vetäjä Petri Heljon mukaan terveellinen rakentaminen syntyy osaavasta kokonaisuuden hallinnasta, jossa elinkaariajattelu suunnittelusta ylläpitoon yhdistyy eri työvaiheiden ammattitaitoiseen hallintaan. Elinkaaren jokainen vaihe on tärkeä.

Rakennusmääräysten ja säädösten noudattaminen on lopputuloksen laadukkuuden kannalta itsestään selvää, mutta esimerkiksi tilan käytön terveellisyyteen, ratkaisujen kestävyyteen tai ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa paljon materiaalivalinnoilla sekä toimintatavoilla.

– Tänä päivänä rakentamisen laatu ja terveellisyys alkavat olla lähes synonyymejä keskenään, ja onnistumisen tae on laadukkaiden sekä vastuullisten ratkaisujen tekeminen elinkaaren jokaisessa vaiheessa, olipa sitten kyse suunnittelusta, rakenteista, materiaaleista, kuivumisajoista, tiivistyksistä tai jätteen käsittelystä, Heljo painottaa.

Sisäilmakysymykset tuotekehityksen ytimessä

Sisäilmakysymykset ovat isossa roolissa Kiillon tuotekehityksessä – niin rakentamisessa, teollisessa liimaamisessa kuin siivouksessa ja hygieniassakin. Kiillossa tehdään paljon omaa testausta, ja yrityksen tuotekehityksessä työskentelee yhteensä lähes kuusikymmentä ammattilaista. Kiilto osallistuu myös aktiivisesti erilaisiin tutkimusyhteistyöhankkeisiin esimerkiksi oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa.

– Tuotteidensa kehityksen lisäksi Kiilto pyrkii aktiiviseen ja rakentavaan sisäilmaan liittyvään keskusteluun. Avoin keskustelu on koko alan etu, ja vie kehitystä oikeaan suuntaan. Lisäksi me koulutamme asiakkaitamme sisäilmaan liittyvissä asioissa, Heljo kertoo.

Heljo toteaa rakennusmateriaalien M1-luokituksen olevan erittäin onnistunut. Luokitus on vaikuttanut rakennusmateriaalien kehitykseen ja rakennusmateriaaleista vapautuvien haihtuvien yhdisteiden määrät ovat laskeneet merkittävästi luokituksen voimassaoloaikana. Hän muistuttaa, että M1-luokituksessa mitataan rakennusmateriaaleista vapautuvia yhdisteitä vain normaaleissa kuivissa olosuhteissa, eikä se ota kantaa, miten esimerkiksi olosuhteet vaikuttavat emissioihin.

– Tämä saattaa monesti unohtua, kun ihmetellään, miten M1-luokiteltu rakennusmateriaali voi aiheuttaa haittaa sisäilmalle. On tärkeää tutkia ja ymmärtää materiaalien käyttäytymistä myös eri olosuhteissa ja ottaa se huomioon, kun tuotteita kehitetään. Tämä on osa vastuullista toimintaa, joka ei useinkaan näy suoraan asiakkaalle, Heljo tähdentää.

– Tuotekehityksen näkökulmasta yksi haaste on sisäilmakysymysten monimutkaisuus ja yksilöllisyys: Samat tutkimukset tai vastaava korjaustapa eivät aina toimi eri kohteissa.  Uutta tietoa esimerkiksi sisäilmaongelmien suhteesta terveysvaikutuksiin saadaan tutkimuksissa jatkuvasti.

Monessa tapauksessa ekologisuuteen ja sisäilmaan liittyvät luokitukset ovat kansallisia ja kaupallisia.

– Tämä johtaa tilanteeseen, jossa suurin piirtein saman sisältöinen luokitus tulisi olla moneen kertaan samalle kansainvälisesti myytävälle tuotteelle. Esimerkkejä tällaisista ovat joissakin Euroopan maissa käytettävä Emicode-luokitus (EC1) ja Suomessa käytettävä M1-luokitus. Euroopan unionin tulisi ottaa asiaan vahvasti kantaa ja ohjata kehitystä. Yhtenäiset luokitukset mahdollistaisivat myös tuotteiden paremman vertailtavuuden.

Yksi yhtenäinen Kiilto

Kiillossa on juhlistettu sen merkittävää 100-vuotista virstanpylvästä koko juhlavuoden ajan. Yrityksessä halutaan tehdä näkyväksi se, kuinka monin tavoin se on läsnä ihmisten arjessa ja ennen kaikkea se, mikä tekee Kiillosta Kiillon.

Juhlavuoden teema Lujin sidos kaikista kertoo läheisyydestä ja sitoutumisesta arvoihin ja tulevaisuuteen. Sidos viittaa myös kemiallisiin sidoksiin, Kiillon toiminnan ytimeen.

Kiilto Oy on ollut Sisäilmayhdistyksen kannattajajäsen vuodesta 1999.

Teksti: Anna Merikari
Kuva: Laura Heinovaara