KiraDigi on jo kolmannessa vaiheessa

Valtioneuvoston kärkihankkeisiin lukeutuva KIRA-digi hanke on nyt saanut rahoitusta jo kolmanteen erään. Sen tavoitteiden mukaisesti jatkossa esimerkiksi rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto avataan kaikkien käyttöön, sujuvasti yhteen toimivat järjestelmät ja yhtenäiset toimintatavat notkeuttavat prosesseja ja joukko kokeiluhankkeita luo uutta liiketoimintaa.

Digitalisaatio on merkittävää myös rakennusten sisäilmastoon vaikuttavien laitteiden toiminnan tehostamisessa ja niiden säädön ja ohjauksen parantamisessa.

Vuoden 2018 loppuun kestävän KIRA-digin rahoitus on yhteensä noin 16 miljoonaa euroa, josta puolet maksaa valtio ja puolet kiinteistö- ja rakentamisala. Hanketta toteuttavat yhdessä Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi (KIRA-foorumi), kunnat ja ministeriöt. Sitä vetää Rakennustiedossa DI Teemu Lehtinen. Viime syksynä hankkeen aloittaessa siitä kirjoitettiin myös Sisäilmauutisissa.

Toinen kierros on päätetty, kolmas haussa

Äskettäin on valittu hankkeen toisen kierroksen kokeiluhankkeet. KIRA-digi on myöntänyt toisella kokeiluhakukierroksella runsaat 520 000 euroa 19 kokeiluhankkeelle, jotka vauhdittavat kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota. Avustusta saavien hankkeiden kokonaisvolyymi muu rahoitus huomioiden on noin 1,35 miljoonaa euroa.

Kokeiluilla halutaan muun muassa uudistaa alan toimintatapoja, luoda ja testata uusia digitaalisia ratkaisuja sekä parantaa niiden toimivuutta yhteen. Teemu Lehtisen mukaan toisella hakukierroksella saatiin 43 hakemusta. Hakemusten suunniteltu kokonaisrahoitus oli yhteensä noin 5,2 miljoonaa, josta alan oma osuus oli 3,3 miljoonaa ja haetun tuen summa 1,9 miljoonaa euroa.

Lehtisen mukaan innostus hankehakua kohtaan oli yhtä suuri kuin ensimmäisellä kierroksella, mutta nyt pystyttiin rahoittamaan selvästi suurempi osa hyvistä hakemuksista.

– Kokeiluissa on mukana monipuolinen joukko pienistä startupeista suurempiin yrityksiin sekä kunnista valtionhallintoon ja tutkimuslaitoksiin. Nyt alkaa todellinen digikokeilujen vyöry KIRA-alan uudistumiseksi.

Rahoitettavista hankkeista on lisätietoja hankkeen kiradigi.fi -verkkosivuilla.

KIRA-digi -hankkeen kolmas kokeiluhaku on avoinna juuri nyt 4.4.-4.5.2017. Haussa etsitään jälleen rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatiota edistäviä nopeita, konkreettisia ja innovatiivisia kokeiluja, joilla vauhditetaan alan toimintatapojen muutosta ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisätietoja saa hankkeen verkkosivuilta sekä hankkeen vetäjiltä: teemu.lehtinen(at)kiradigi.fi ja virve.hokkanen(at)ym.fi