Miimu Airaksinen RIL:in johtoon

Miimu Airaksinen valmistui diplomi-insinööriksi Lappeenrannasta, mutta toimi sittemmin pitkään Otaniemessä Teknillisen korkeakoulun LVI-laboratoriossa tutkien rakennusten alapohjien kosteusongelmiin liittyviä kysymyksiä. Siellä hän myös väitteli tekniikan tohtoriksi. Airaksinen siirtyy RIL:iin VTT:ltä, jossa hän on työskennellyt ekotehokkaan rakennetun ympäristön asioissa tutkimusprofessorina vuodesta 2009 alkaen. VTT:llä Airaksisella on ollut keskeinen rooli esimerkiksi VTT:n Smart City- ja EcoCity-hankkeissa sekä useissa teollisissa tuotekehitysprojekteissa. Hän on myös osallistunut Suomen rakentamismääräyskokoelman kehittämiseen energiatehokkuuden asiantuntijana.

Airaksisella on vahvat kansainväliset verkostot: hän toimii muun muassa Suomen ilmastopaneelin jäsenenä, International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB) ja Smart City -työryhmän vetäjänä, neuvonantajana YK:n Habitat-ohjelmassa sekä aktiivisena johtoryhmän jäsenenä muutamissa eurooppalaisissa rakennusalan energia- ja ekotehokkuusverkostoissa. Lisäksi hän on ollut aktiivinen esitelmöitsijä niin kotimaassa kuin ulkomaila. Viime vuonna Airaksinen sai palkinnon VTT:n parhaasta tutkimustiedotuksesta.

– Kaupungistumisen myötä myös RIL:in ja sen jäsenistön merkitys hyvän rakennetun ympäristön tuottajina on kasvanut. Alalla on ainutlaatuinen rooli eri alojen yhdistäjänä ja uusien innovaatioiden toimeenpanijana, toteaa Airaksinen RIL:in tiedotteessa.

Uusi toimitusjohtaja aikoo jatkaa edeltäjänsä jalanjäljissä tavoitteenaan vahvistaa entisestään RIL:in aktiivista roolia alan näkyvyyden ja vaikuttavuuden kehittäjänä. Suuria muutoksia ei hetimiten ole odotettavissa, vaan Miimu Airaksinen toteaa, että RIL on tehnyt Helena Soimakallion johdolla tässä tosi hienoa työtä. Tästä on hänen mielestään hyvä jatkaa.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto, RIL, edustaa rakennusalan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Yhdistyksellä on pitkät perinteet alan vaikuttajana ja kehittäjänä. Heidän toimillaan on myös huomattava vaikutus rakentamisen ja sisäilman laadun kehittymiseen.

www.ril.fi