Rakennusten paine-erojen mittausohje kommentoitavana

Mittauksen avulla voidaan määrittää, millainen yli- tai alipaine rakennuksen ulkovaipparakenteisiin kohdistuu. Mittauksen avulla voidaan myös arvioida ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa – tulo- ja poistoilmavirtojen epätasapainon suuruutta sekä järjestelmän toiminnasta johtuvia hetkellisen paine-eron vaihteluita.

Lari Eskolan ja Marko Björkrothin (A-Insinöörit Oy) ympäristöministeriön toimeksiannosta kirjoittama Rakennusten paine-erojen mittausohje -projektin loppuraportti on nyt kommentoitavana Talotekniikkainfo.fi-sivustolla.