Rakennusten pitkän aikavälin korjausstrategia 2050

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa jäsenmaitaan laatimaan pitkän aikavälin peruskorjausstrategian rakennuskannan muuttamiseksi erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. Suomen strategiatyön tavoitteena on saada laajasti esiin korjausrakentamiseen liittyvät näkökulmat, menetelmät ja tavat sekä tarpeet, jotta strategia palvelee mahdollisimman hyvin Suomen tarpeita ja vastaa samalla mahdollisimman hyvin direktiivin asettamiin vaatimuksiin.

Strategiatyössä laaditaan yleiskatsaus Suomen rakennuskannasta ja kartoitetaan kustannustehokkaat korjaustoimenpiteet rahoituksineen sekä pitkälle meneviä perusparannuksia edistävät politiikat ja toimenpiteet. Lisäksi arvioidaan odotettu energiansäästö, päästövähennykset sekä muut vaikutukset. Strategiassa on otettava huomioon erityisesti kuntien ja valtion käytössä olevat rakennukset, eniten energiaa kuluttavat rakennukset sekä heikoimmassa asemassa olevat kotitaloudet.

Strategiaa työstetään yhdessä kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden sekä muiden sidos- ja kohderyhmien kanssa. Hankkeessa toteutetaan kyselyitä ja haastatteluita sekä järjestetään useita työpajoja ja kuulemistilaisuuksia, joihin kutsutaan sekä kiinteistö- että rakennusalan että muun muassa rahoitusalan toimijoita.

Toukokuun Helsingin-työpajassa mietittiin neuvontapalveluiden kehittämistä

Strategiahankkeessa järjestetään kevään ja syksyn 2019 aikana yhteensä seitsemän työpajaa ja kuulemistilaisuutta. Peruskorjausstrategia esitellään 11.2.2019 järjestettävässä kuulemistilaisuudessa.

Helsingissä 24.5. pidetyssä työpajassa käytiin läpi korjausrakentamisen nykyisiä neuvontapalveluita ja mietittiin, miten neuvontapalveluita tulisi jatkossa kehittää. Hankkeen puitteissa pääpaino on tietysti energiatehokkuusneuvonnassa, mutta myös sisäilman laatukysymykset on oleellista pitää mukana neuvonnassa. Neuvonta on tällä hetkellä melko hajanaista, ja osa siitä on maksumuurin takana tai suunnattu tietylle väestöryhmälle.

Olli Teriö esitteli työpajassa Oulun rakennusvalvonnan korjausneuvontaa, jossa on edistyksellisesti tarjottu neuvontaa jo usean vuoden ajan. Aihepiirille on myös oma verkkosivustonsa, http://www.energiakorjaus.info/, jossa on hyvin laajasti materiaalia mm. ilmanvaihdosta, tiiveyskorjauksista, lisäeristämisestä ja lämmitysmuodoista.

Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry:n Mikko Juva palautti maan pinnalle kertomalla, mikä tilanne on pientalojen korjauksissa. Asiantuntemusta haetaan yleensä rautakaupasta, kun suunnittelun pelätään aiheuttavan suuria kustannuksia. Lisäksi korjauksiin liittyvissä kysymyksissä ei haluta olla yhteydessä viranomaisiin, koska pelätään sekä kustannuksia että projektin viivästymistä. Koska asiantuntijaa ei välttämättä käytetä, saatetaan tehdä vääränlaisia korjauksia. Virheet voivat olla vakavia niin taloudellisesti kuin myös lopputuloksen onnistumisen kannalta.

Strategiatyön edistymisestä kuullaan seuraavan kerran 16.9.2019 Helsingissä järjestettävässä kuulemistilaisuu dessa. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä jo aiemmin Motivan johtavaan asiantuntijaan Harri Heinaroon. Lue lisää: www.motiva.fi/remppa.

Teksti: Mervi Ahola ja Anna Merikari