Rakentaminen on esillä Pariisin ympäristökokouksessa

Rakennukset kuluttavat maailmanlaajuisesti arviolta 40 % energiasta, 25 % vedestä ja 40 % luonnonvaroista ja aiheuttavat noin kolmanneksen kasvihuonekaasupäästöistä.

Maailman ympäristön ja uhkaavan kasvihuoneilmiön pysäyttämisen kannalta tärkeä kokous pidetään Pariisissa heti joulukuun alussa. Siellä on tarkoitus löytää keinot sitouttaa maailman valtiot ja muut toimijat parempaan ilmastopolitiikkaan, sellaiseen, jonka avulla voitaisiin välttää uhkaavat ilmaston lämpeneminen. Rakentamisella ja rakennusten käytön energiataloudella on tässä suhteessa oma tärkeä roolinsa.

Rakentamisen asioissa järjestetään Buildings Day 3. joulukuuta Pariisin ilmastokokouksen yhteydessä. Se kokoaa yhteen kansainvälisen liittouman kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita, järjestöjä, poliitikkoja ja virkamiehiä. Päivän tarkoituksena on korostaa rakennetun ympäristön merkitystä maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Rakennetussa ympäristössä voidaan potentiaalisesti saavuttaa pienin kustannuksin suurempia päästövähennyksiä kuin muilla aloilla. Jo nykyisillä kaupallisesti saatavilla teknologioilla pystytään saavuttamaan 30-80 % vähennyksiä rakennusten energiankulutukseen.

Pariisissa käsitellään myös rakentamisen asioita

Kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden tavoitteena on solmia uusi maailmanlaajuinen ilmastosopimus joulukuussa 2015 Pariisissa. Uutta ilmastosopimusta rakennetaan maiden omista lähtökohdista käsin. Käytännössä se tarkoittaa, että kukin maa ilmoittaa, millaisiin päästövähennyksiin ne voivat sitoutua vuoden 2020 jälkeen.

Keskeisiä avoinna olevia kysymyksiä uuden sopimuksen kannalta ovat muun muassa:

-Pitkän aikavälin päästövähennystavoite

-Vastuunjako kehittyvien maiden ja teollisuusmaiden välillä

– Ilmastotoimien rahoitus ja muu tuki

-Ilmastonmuutokseen sopeutumisen käsittely sopimuksessa

-Sopimuksen oikeudellinen muoto

Buildings Day:n tavoitteet ovat

– lisätä yleistä tietoisuutta ja uusia sitoumuksia joiden avulla rakennettu ympäristö saadaan kehityspolulle kohti ilmastoneutraliteettia ja tukemaan kansainvälisiä päästövähennystavoitteita,
– tuoda esiin suuria mahdollisuuksia haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla,

– lisätä investointeja, hankevirtaa ja rahoituksen saatavuutta,

– määrittää tavoitteita uusien rakennusjärjestelmien kehittämiseksi, vähäpäästöisten rakennusmateriaalien käytön lisäämiseksi, nollaenergiarakentamisen sekä peruskorjausten lisäämiseksi – edistää tiedonvaihtoa ja kumppanuuksia alan toimijoiden välillä kansainvälisesti.

Lisätietoja ilmastoneuvotteluista ja niiden tuloksista löytyy muun muassa ympäristöministeriön sivuilta.