Saint-Gobain panostaa sisäilmaan ja rakennusten käyttäjiin

-Keskitymme ihmisten hyvinvointiin ja kiinnitämme yhä enemmän huomiota rakennettujen tilojen mukavuustekijöihin sekä käyttäjien tarpeisiin megatrendien muuttuessa ja digitalisaation edetessä. Haluamme parantaa ihmisten elämänlaatua, ja pyrimme vahvemmin vaikuttamaan rakennusten loppukäyttäjiin, kertoo Saint-Gobain Finlandin markkinointijohtaja Viktor Lax.

-Asiantuntemuksen ja kokonaiskonseptoinnin merkitys lisääntyy rakentamisessa. Kehitämme rakentamisen ratkaisuja, joiden avulla voidaan parantaa sisätilojen lämpömukavuutta, esteettisyyttä, akustiikkaa ja sisäilman laatua. Suomessa olemme edelläkävijöitä esimerkiksi sisäilma-asioissa.

-Testaamme kaikki yksittäiset tuotteet ja kokonaisjärjestelmät ennen niiden päätymistä tuotantoon ja myyntiin Suomessa. Varmistamme rakennusmateriaaliemme toimivuuden ja kestävyyden myös Suomen ilmastossa tekemällä yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa, sanoo tuotepäällikkö Antti Saajanlehto Saint-Gobain Finlandilta.

-Tuotteidemme ja ratkaisujemme laatu ylittää viranomaismääräykset sekä annamme takuut niiden toimivuudesta.

-Kehitämme ratkaisuja, joilla erilaiset rakentamiseen liittyvät haasteet, kuten sisäilmaongelmat saadaan ratkaistua. Kerromme ratkaisuistamme aktiivisesti suomalaisille alan ammattilaisille, sanoo Saint-Gobainin suunnittelijapalvelun asiantuntija Vesa Räsänen.

-Isosta konsernista on sekin hyöty, että ratkaisu voi hyvin löytyä myös maailmalta. Kaikkea ei siis tarvitse keksiä itse.

Suomesta maailmalle levinneitä innovaatioita

Yli 120 vuotta sitten Suomessa toimintansa aloittanut Weber kehittää ja valmistaa monipuolisia rakennustuotteita julkisivuista lattiatasoitteisiin sekä monipuolisia ratkaisuja sisäilmakorjauksiin. Weberin tuotteiden kotimaisuusaste on yli 95 prosenttia raaka-aineet, tuotekehitys ja valmistus mukaan lukien.

-Meillä on Paraisilla vahva tuotekehitysyksikkö, ja olemme kehittäneet laadukasta rakentamista sekä rakennusten käyttäjien hyvinvointia edistäviä innovaatioita, joita käytetään jopa globaalisti, korostaa Saajanlehto.

-Superflex D24 vedeneristys -ja radontiivistyslaastimme tarjoaa markkinoiden tehokkaimman ratkaisun radonin torjuntaan. Sokkeliin ja lattian betonipintaan levitettävällä kalvolla estetään tehokkaasti terveydelle vaarallisen radonin pääsy rakennusten sisätiloihin.

Weberin Kosteudenhallintapalvelulla voidaan seurata langattomasti lattioiden kosteustasoa valuun asennetun anturin kautta.

-Rakentajat voivat varmistaa, että lattiavalu on riittävän kuiva ennen viimeistelytöiden aloittamista. Lattian kosteustaso voidaan lukea kätevästi mukana kulkevalla laitteella. Näin voidaan välttää tehokkaasti liiallisen kosteuden aiheuttamia sisäilmaongelmia, kun viimeistelyä tehdään esimerkiksi muovimatoilla. Palvelumme kiinnostaa kasvavassa määrin, ja esimerkiksi Helsingin kaupungin asunnot on jo ottanut käyttöön kosteushallintapalvelumme useissa kohteissaan, kertoo Saajanlehto.

-Kosteustason pitkäaikaisseurantakin sujuu kätevästi, eikä pohjarakenteita tarvitse rikkoa. AlkaDry®-teknologiamme avulla rakentaja voi vaikuttaa lattiavalun kuivumisnopeuteen. Hyvän sisäilman kannalta on myös oleellista, että lattiatasoitteemme alkalipitoisuudet ovat matalia.

Räsänen nostaa esille sisäilmaratkaisuista myös Ecophonin akustiset alakatto- ja seinäjärjestelmät, joiden suosio on kasvanut erittäin nopeasti:

-Akustiikkaratkaisuilla rakennetaan yhä viihtyisämpiä tiloja esimerkiksi julkisiin kiinteistöihin sekä liike- ja toimistotiloihin. Asiakkaat voivat valita tiloihinsa oman visuaalisen mieltymyksen mukaan parhaiten sopivan alakatto- ja seinäjärjestelmän. Hiljaisten ääniympäristöjen tärkeys kasvaa esimerkiksi oppimisessa sekä opetuksessa.

Jatkuvaa panostusta koulutukseen

Rakennusmateriaalit kehittyvät jatkuvasti, ja Saint-Gobainin tuotevalikoima koostuu tuhansista tuotteista. Tuotekehityksen ammattilaisia on kansainvälisen konsernin palveluksessa lähes 4 000.

Saint-Gobain edistää laadukasta uudis- ja korjausrakentamista kehittämällä hyviä ja turvallisia rakenneratkaisuja sekä järjestämällä monipuolista koulutusta rakennusalan ammattilaisille. Koulutuksia yritys järjestää eri puolilla Suomea muun muassa julkisivurakenteista, vedeneristyksestä, betonikorjauksista sekä sisäilma-asioista.

Saint-Gobain Akatemiassa on joka viikko useita kursseja, ja kouluttautuneita on vuodessa yli 2 000.

-Koulutusten ydintavoite on se, että rakentamisen lopputulos on mahdollisimman laadukas, painottaa Lax.

-Rakentaminen on lisääntynyt Suomessa jo useiden vuosien ajan sekä asuinrakentamisen että liike- ja toimistotilojen osalta. Osaamiselle riittää kysyntää.

Saint-Gobain Akatemiassa on järjestetty useiden vuosien ajan myös sisäilmakoulutuksia.

-Sisäilma-asiat ovat herättäneet suunnittelijoiden, isännöitsijöiden ja rakentajien keskuudessa runsaasti kiinnostusta, kertoo Saajanlehto.

-Kerromme, miten sisäilmaongelmat voidaan välttää. Meillä on myös räätälöityjä verkkokursseja ja webinaareja esimerkiksi rakennusyritysten työpäälliköille myös eri kielillä kysynnän mukaan. Kaikki koulutuksemme ovat ilmaisia.

-Ammattimaisen suunnittelun tärkeys kasvaa koko ajan, ja noin 500 henkilöä vuodessa suorittaa akatemiassamme sisäilmakoulutuksen, sanoo Räsänen.

Saajanlehto korostaa koulutusten vuorovaikutteisuutta.

-Saamme tietoa, minkälaisia haasteita työmailla kohdataan, ja huomioimme tämän ratkaisujemme tuotekehityksessä. Laadukkaalle rakentamiselle on Suomessa edelleen kova tarve, ja me autamme rakentamisen ammattilaisia oppimaan uutta sekä ennakoimaan myös sisäilmaan liittyvät haasteet.

Rakennuksilla vahva yhteys hyvinvointiin

Saint-Gobain selvitti kesällä 2018 suomalaisten näkemyksiä rakennusten vaikutuksista hyvinvointiin Taloustutkimukselta tilatulla tutkimuksella. Kyselyyn vastasi ennätysajassa lähes tuhat ihmistä eri puolelta maata.

-Selvitimme, miten rakennukset ja rakennetut tilat vaikuttavat suomalaisten kokemaan hyvinvointiin. Suomalaiset viettävät noin 90 prosenttia ajastaan sisätiloissa, korostaa Lax.

-Kyselyymme vastanneista naisista peräti 86 prosenttia oli sitä mieltä, että koti vaikuttaa hyvinvointiin erittäin tai melko paljon. Miehillä vastaava luku oli 73 prosenttia. Kodissa arvostetaan erityisesti viihtyisyyttä, puhdasta sisäilmaa, toimivuutta ja hiljaisuutta. Kaksi kolmesta pitää rakennettua työympäristöä hyvinvoinnin kannalta tärkeänä.

Valtaosa (93 %) vastaajista oli sitä mieltä, että hyvä sisäilma vaikuttaa hyvinvointiin merkittävästi sekä kotona että työpaikoilla. Rakentamisen ekologisuutta pitää tärkeänä yli puolet suomalaisista. 83 prosenttia arvioi huonon sisäilman heikentävän hyvinvointia.

-Huono sisäilma, melu ja kuumuus heikentävät rakennusten käyttäjien hyvinvointia kaikista eniten, sanoo Lax.

-Tutkimus osoitti, että panostamme juuri niihin ihmisten hyvinvointia edistäviin asioihin, joita julkisten tilojen, toimisto- ja liiketilojen sekä asuntojen käyttäjät Suomessa tänä päivänä haluavat ja arvostavat. Aiomme tehdä vastaavia tutkimuksia myös jatkossa.

Ympäristöarvot korostuvat myös rakentamisessa

Saint-Gobain käyttää Pohjoismaissa vain vihreää eli fossiilivapaata sähköä.

-Ekologisuudesta on tullut yhä tärkeämpi valintaperuste rakentamiseen. Rakentamisen ympäristövaikutukset on kyettävä kertomaan rakentamisessa käytettävien materiaalien osalta, kertoo Lax.

-ISOVER-eristelasivillan valmistuksessa käytetystä lasista jo yli 80 prosenttia on kierrätettyä lasia. Kipsilevyjen kierrätysastetta pyrimme kasvattamaan 40 prosentin tasolle aktiivisella tiedotuksella.

-Yhä enemmän halutaan takuu siitä, että talosta tulee terve ja kestävän kehityksen mukainen. Joutsenmerkitty rakentaminen moninkertaistuu Suomessa joka vuosi ja hiilidioksidilaskelmat tulevat vaikuttamaan materiaalivalintoihin ympäristömääräysten kiristyessä, arvioi Räsänen.

Lax nostaa esille myös vuoden 2019 lopulla tehdyn tutkimuksen, jossa vertailtiin ISOVER-eristeratkaisujen ympäristövaikutuksia kivivilla-, selluvilla-, fenolivaahto- ja PIR-eristeratkaisuihin.

-ISOVERilla on pienin hiilijalanjälki tuotteiden koko elinkaaren ajalta kaikissa rakenteissa.

Saint-Gobain Finlandin ja Sisäilmayhdistyksen välinen yhteistyö on kestänyt pitkään.

-Yhdistys on toiminut sisäilma-asioiden pioneerina jo 30 vuoden ajan, ja saamme heiltä viimeisintä tietoa sisäilmaan liittyvistä tutkimuksista ja teknologioista, korostaa Saajanlehto.

-Sisäilmayhdistyksen järjestämät tilaisuudet toimivat tärkeinä kohtaamispaikkoina sekä mahdollistavat vuorovaikutuksen eri asiantuntijoiden ja osapuolten välillä. Tilaisuudet edistävät kaikkien yhteistä etua. Monet rakentamisen haasteet ovat ratkaistavissa vain yhteistyöllä, ja paras lopputulos saavutetaan, kun suunnittelijat, materiaalivalmistajat, rakennusliikkeet, tutkijat sekä yhdistykset toimivat yhdessä.

Saint-Gobain Finlandin kotisivut

Teksti: Petri Tuominen
Kuvat: Mari Waegelein