Säteilyturvakeskuksen radonmittauskoulutus verkkokurssina

Radonmittauskoulutus koostuu 16 osiosta, ja koulutuksessa opetetaan, minkälaisia mittareita radonmittauksissa kannattaa käyttää ja mihin ne sijoitetaan tutkittavassa kiinteistössä. Kurssilla käydään läpi myös erilaisten mittausmenetelmien ominaisuuksia, mittauksiin liittyviä epävarmuuksia, mittaustulosten tulkitsemista ja mittaustulosten vaatimisten mukaista raportointia.

Verkkokurssin kouluttajana toimii radiokemisti, ympäristötieteilijä Tuukka Turtiainen Säteilyturvakeskuksesta.

Radonin mittaaminen –kurssi löytyy täältä