Sisäilmasairauksien hoitoa varten perustetaan klinikoita

Suomeen tulisi kiireesti perustaa sisäilmasairauksiin erikoistuneita poliklinikoita. Asiaa hoputtivat keväällä julkisuudessa Oulun yliopiston kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola, Turun yliopiston työterveyshuollon ja työlääketieteen professori Tuula Putus ja professori, infektiolääkäri Ville Valtonen. Perusteluna oli se seikka, että sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden on vaikea saada kunnollista hoitoa ja diagnoosia, koska sisäilmasairauksien tarkkoja syitä ei tunneta.

– Monet sairastuneet kertovat pompottelusta ja vähättelystä, infektiolääkäri Ville Valtonen kertoo. Hän muistuttaa, että samanlaisilla ratkaisuilla on ennenkin saatu hyviä tuloksia esimerkiksi aikuisten infektiosairauksien poliklinikan kohdalla vuonna 1982. Nyt asia on etenemässä, kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Tietämys näistä asioista on vaatimattomalla tasolla. Poliklinikoille voitaisiin keskittää vaikeimmat tapaukset, ja siellä voitaisiin tehdä myös alan tutkimusta, sanoi Ville Valtonen.

Poliklinikat nousivat esiin asiantuntijoiden esittämänä ehdotuksena myös eduskunnan tarkastusvaliokunnan sisäilmaraportissa viime vuonna. Käytännössä poliklinikat perustettaisiin yliopistosairaaloihin niin, että valtio maksaisi osan aloittamiskustannuksista.

Uusin tieto asian etenemisessä on saatu STM:n johtaja Jari Keinäseltä äskettäin. Hän kertoo, että eduskunnan kirjelmän toimenpanoon varatuista varoista rahoitetaan klinikan perustamista. Asian käytännön valmistelu on annettu Työterveyslaitoksen hoitoon. Asian käytännön järjestelyistä ei vielä ole kerrottavissa enempää, mutta asiaan palataan lehdessämme myöhemmin.

Sisäilmaongelmiin sairastuneiden hoitoon on tulossa myös muita muutoksia. Sisäilmaan ja muihinkin ympäristötekijöihin liittyviin tautiluokituksiin ollaan saamassa muutoksia. Ympäristöherkkyydelle ollaan STM:n ympäristöherkkyysverkoston aloitteesta tekemässä omaa diagnoosinumeroa WHO:n ylläpitämään ICD-10 tautiluokitukseen, jonka suomalaisesta versioista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka myös vetää hanketta. Asian valmistelu on edennyt THL:n prosessissa laaturyhmän käsittelyyn, jossa se on syksyllä ja sen jälkeen ehdotus menee THL:n pääjohtajan hyväksyttäväksi, kertoo ylilääkäri Päivi Mäkelä- Bengs THL:sta.

Myös sisäilmaongelmiin liittyviä hoitokäytäntöjä ollaan kehittämässä. Suomalainen lääkäriseura Duodecim aloittaa syyskuun alussa Käypähoitosuositusten valmistelun aiheesta “Home- ja kosteusvaurioista oireileva potilas vastaanotolla”. Suositus on tarkoitus julkaista vuonna 2016.

EK