Suomeen tulossa ensi syksynä laaja kansainvälinen sisäilman mikrobityöpaja

Yhdysvaltalainen Alfred P. Sloan Foundation -säätiö on maailman mitassakin suuri tutkimusrahoittaja, jonka rahoitus kohdistuu yleensä vain yhdysvaltalaiseen tutkimukseen. Nyt Cincinnatin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa toimiva professori Tiina Reponen on onnistunut saamaan säätiön kiinnostumaan sisäilmamikrobitutkimuksen kehittämisestä myös laajemmin. Säätiö rahoitti merkittävästi jo viime vuoden Indoor Air -kongressia. Se sponsoroi myös ensi toukokuussa pidettävää Healthy Buildings Europe 2015 -kongressia sekä vastaavaa Healthy Buildings America 2015 -kongressia. 

Näiden tapahtumien lisäksi säätiö on päättänyt tukea ensi syksyksi Suomeen suunniteltua kansainvälistä sisäilman mikrobitutkimuksen työpajaa (workshop on indoor microbiome in Finland in Fall 2015). Tavoitteena on saada aikaan yhteistyötä ja tietojenvaihtoa USA:n ja Kanadan sekä Suomen ja sen lähinaapureiden sisäilman mikrobitutkijoiden kesken. Merkittävän yhteistyöhankkeen valmistelussa ovat mukana Tiina Reposen lisäksi tohtorit Martin Täubel  ( THL) ja Miia Pitkäranta ( Vahanen group) Suomesta sekä tohtori Mark Hernandez ( Coloradon yliopisto, Boulder) Yhdysvalloista.  

Työpajassa keskitytään erityisesti löytämään tärkeimmät sisäilman mikrobialtistukseen liittyvät epidemiologiset ja toksikologiset, vielä avoinna olevat kysymykset. Lisäksi pyritään kehittämään ja luomaan uutta yhteistyötä alan tutkimukseen näissä maissa.

Lisätietoja työpajan valmisteluista myöhemmin.

 

EK