Teknologiasta tuotteiksi -säätiön tunnustuspalkinto on julistettu haettavaksi

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö pyrkii tukemaan toiminnallaan suomalaista osaamista, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä erityisesti rakennetussa ympäristössä eli kiinteistö- ja rakennusalalla. Säätiö hakee yrityksiä, jotka kehittävät palvelukonsepteja ja –kokonaisuuksia myös digitaalisuutta hyödyntäen. Muita kriteerejä valinnassa ovat energia- ja resurssitehokkuus, alan uudistaminen ja loppukäyttäjien tarpeiden ymmärrys.

Vuonna 1994 perustetun Teknologiasta Tuotteiksi säätiön toiminta-ajatus on edistää erityisesti terveellisiä, kestäviä ja tuottavia sisäympäristöjä tukemalla innovaatioiden tuotteistamista. Säätiö voi palkita yritysten ohella yhteisöjä tai yksityishenkilöitä. Erityisasemassa arvioinnissa palkinnonsaajiksi ovat pk-yritykset. Säätiön hallituksessa on edustus seuraavista organisaatioista: Finpro, Finnvera, Työ- ja elinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, SITRA, Tekes, Ympäristöministeriö, Iitin kunta ja Halton Oy.

Erityisasemassa arvioinnissa palkinnonsaajiksi ovat pk-yritykset

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö myöntää vuosittain yhden merkittävämmän tunnustuspalkinnon. Säätiöllä on myös mahdollisuus jakaa pienempiä tuotekehitysapurahoja.

Rahasto perustettiin vuonna 1994

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön perustaminen palautuu Iitin kuntaan ja kunnan kehitykseen vaikuttaneen Halton -yhtiön vaiheisiin. Vuonna 1994 sisäympäristöjärjestelmiä valmistava Halton Oy täytti 25 vuotta, ja tuotekehitykseen pitkäjänteisesti panostanut yhtiö oli tuona aikana kasvanut kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi. Iitin kunta halusi muistaa merkkivuotta näkyvällä tavalla ja ehdotti tuotekehittelyyn ja innovatiivisuuteen kannustavan säätiön perustamista.

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö perustettiin Iitin kunnan lahjoittaman 150 000 markan turvin, mutta toiminnan kehittämiselle saatiin huomattavasti paremmat lähtökohdat kun Haltonin perustaja, teollisuusneuvos Seppo Halttunen, lahjoitti säätiön alkupääomaan kaksi miljoonaa markkaa. Lahjoitus nosti säätiön arvostusta ja mahdollisti valtakunnallisen toiminnan. Mukaan on sittemmin tullut useita kansallisesti merkittäviä tukijoita.

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön toiminnan tärkein elementti on aina ollut tuotekehitysavustusten ja tunnustuspalkintojen jakaminen. Tällä saralla säätiö on ollut edelläkävijä, sillä muita keksintöjen kaupallistamisen rahoittajia ei 90-luvun alussa ollut. Onneksi yritysten mahdollisuudet saada tukea innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen ovat sittemmin merkittävästi parantuneet.

Vuonna 2003 alkoi isompien palkintojen aika

Kymmenen toimintavuoden jälkeen, vuonna 2003, säätiön toimintaa mietittiin uudelleen. Yhteiskunta säätiön ympärillä oli muuttunut, ja Suomi oli noussut lamasta informaatioteknologian vientimaaksi. Muuttuneessa ympäristössä säätiön uudeksi toiminta-alueeksi määriteltiin erityisesti kiinteistö- ja rakennusklusteri. Samalla säätiön tunnustuspalkinnon myöntämisen periaatteita uudistettiin. Palkinnot suunnattiin erityisesti terveellistä, kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä edistäville ratkaisuille, joissa on kansainvälistä potentiaalia.

Pienten apurahojen sijaan säätiö alkoi jakaa nykymuotoista Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön tunnustuspalkintoa, jonka suuruus on nykyisin 20 000 euroa. Yhden suuren palkinnon arvioitiin olevan vaikuttavampi tapa edistää säätiön tarkoitusta. Palkinnon lisäksi säätiö voi hallituksen harkinnan mukaan myöntää myös kunniamainintoja.

Säätiö on yli kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana myöntänyt tuotekehitysapurahoja yli 300 000 euron arvosta ja ollut tukemassa kymmeniä parempaa sisäympäristöä edistäviä ideoita. Monet niistä ovat saavuttaneet kaupallisen menestyksen, ja toiset ovat jääneet hyödyllisiksi kokeiluiksi. Avustuksia tärkeämpää on kuitenkin ollut tuotekehitystyön saama huomio ja arvostus, joka on innostanut keksijöitä työhön parempien sisäympäristöjen hyväksi.

Vuonna 2016 tunnustuspalkinnon sai Congrid Oy, joka on kehittänyt mobiiliratkaisun rakennustuotannon laadun- ja turvallisuuden hallintaan. Säätiö halusi tällä vuoden palkinnolla palkita nuoren yrityksen, joka toiminnallaan kehittää edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja ja jonka palvelun vaikuttavuus rakennusalalle voi olla erittäin merkittävä.

Säätiön kunniamaininnan pitkäaikaisesta toiminnastaan erityisesti parempien oppimisympäristöjen kehittämisessä sai tekniikan tohtori ja dosentti Olli Niemi.

Uusin haku on käynnissä

Säätiö haluaa tämän vuoden palkinnolla erityisesti palkita nuoria yrityksiä, jotka ovat tuotteistaneet ympäristöystävällisen innovaation rakennettuun ympäristöön. Yrityksillä on kansainvälistymiseen potentiaalia ja ottavat erityisesti huomioon käyttäjälähtöisyyden.

Hakemus tehdään osoitteessa: hakemus.teknologiastatuotteiksi.fi

Mukana palkittavien yritysten valinnassa ovat RAKLI, Talotekniikkateollisuus ja Rakennusteollisuus RT. Lopullisen päätöksen tekee säätiön hallitus. Tunnustuspalkinto jaetaan tänä vuonna Kiinteistöalan vuosiseminaarissa Tampereella 9.11.2017

Lisätietoja antaa Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen mika.halttunen(at)halton.com

www.teknologiastatuotteiksi.fi