Asumisterveysasetuksen soveltamisohje julkaistaan netissä

Asunnon ja muiden vastaavien tilojen terveydellisistä olosuhteista annettiin viime vuonna uusi laki ja sitä täydentävä asetus. Nyt asetusta täydennetään Valviran ohjeilla, jonka ensimmäiset osat on jo julkaistu.

Viime vuoden toukokuussa voimaan tullut uusi asumisterveysasetus on aiempaa ministeriön antamaa yksityiskohtaista ja paljon käytettyä ohjetta lyhyempi. Siksi Valviralle annettiin tehtävä täydentää asetusta ohjeilla.

Nyt Valvira on saamassa työnsä päätökseen ja kentällä kauan odotetut asetusta täydentävät ohjeet on osittain jo julkaistu Valviran sivuilla useammassa osassa. Ensimmäiset osat voi käydä lukemassa ja noukkimassa pdf-muodossa Valviran nettisivuilta: www.valvira.fi

Aiemmasta poiketen uudet ohjeet ovat nyt jatkuvasti päivitettävissä uuden tiedon ja tarpeen mukaisesti. Ohjeet ovat merkittävä valtakunnallinen kannanotto asumisterveyttä koskeviin päätöksiin ja toimenpiteisiin.

Uusi sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) korvasi viime vuonna entisen käytössä olleen sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003:1. Se oli annettu vuonna 2002.

Uusi asumisterveysasetus perustuu sisällöllisesti suurelta osin edellä mainittuun ohjeeseen ja vallitseviin käytäntöihin rakennusten terveyshaittojen selvittämisessä. Uusi asetus, vaikkakin on ohjetta lyhyempi, sisältää tarkennuksia käytössä olleeseen asumisterveysohjeen ohje- ja viitearvoihin siltä osin kuin valvonnassa on havaittu muutostarpeita.

Asetuksen tarkoituksena oli selkeyttää rakennusten terveydellisten olosuhteiden arviointia ja siirtää terveydensuojelulain nojalla annettu asumisterveysohje nykyisen perustuslain edellyttämällä tavalla asetukseksi. Tämän lisäksi asetuksessa säädetään terveydensuojeluviranomaisten apuna valvonnassa käytettävien ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Asetus astui voimaan 15. päivänä toukokuuta 2015.

Ohjeet verkkojulkaisuna

Asetusta täydentävä soveltamisohje julkaistaan Valviran internetsivuilla verkkojulkaisuna ja sitä päivitetään tarvittaessa. Terveyshaitan arvioinnissa käytetään tuoreinta päivitystä. Tuore ensimmäinen soveltamisohje julkaistaan seuraavissa viidessä osassa:

Osa I Asumisterveysasetuksen pykälät 1-10
Osa II Asumisterveysasetuksen pykälät 11-13
Osa III Asumisterveysasetuksen pykälät 14-19
Osa IV Asumisterveysasetuksen pykälä 20
Osa V Asumisterveysasetuksen pykälä 21

Soveltamisohjeen laadintaan ovat osallistuneet Valviran Pertti Metiäisen johdolla useat viranomais- ja asiantuntijatahojen edustajat.

Lisätietoja julkaisusta ja sen kehittämisestä antaa ylitarkastaja Pertti Metiäinen, pertti.metiainen(at)valvira.fi