Kiinteistö- ja rakentamisalan digihanke käynnistyy

(Kuva: Sosiaali- ja terveysministeriö)

Valtioneuvoston monien kärkihankkeiden eteneminen vaihtelee. Keväällä esille tuotu STM:n piirissä oleva asumisterveyteen ja muun muassa sisäilmastoon liittyvä kärkihanke ei vielä ole saanut rahoitusta ja etenee vain virkatyönä.

Sen sijaan kärkihankkeisiin lukeutuva kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota vauhdittava KIRA-digi hanke on nyt saanut rahoitusta ja käynnistynyt. Sen tavoitteiden mukaisesti jatkossa esimerkiksi rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto avataan kaikkien käyttöön, sujuvasti yhteen toimivat järjestelmät ja yhtenäiset toimintatavat notkeuttavat prosesseja ja joukko kokeiluhankkeita luo uutta liiketoimintaa. Lisääntyvä digitalisaatio on merkittävää myös sisäilmastoon vaikuttavien rakennusten teknisten laitteiden toiminnan tehostamisessa ja niiden säädön ja ohjauksen parantamisessa.

Vuoden 2018 loppuun kestävän KIRA-digin rahoitus on yhteensä noin 16 miljoonaa euroa, josta puolet maksaa valtio ja puolet kiinteistö- ja rakentamisala. Hanketta toteuttavat yhdessä Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi (KIRA-foorumi), kunnat ja ministeriöt.

KIRA-digi-hanketta tulee vetämään informaatioverkostojen DI Teemu Lehtinen. Hän on työskennellyt tietomallinnuksen käyttöönoton tutkimuksen parissa sekä valmistellut väitöskirjaa Aalto-yliopistossa. Hän on tuonut Suomeen AEC Hackathon -tapahtumat, joissa luodaan rakennetun ympäristön toimijoille mahdollisuuksia keskustella ja tehdä yhteisprojekteja uusia teknologioita kehittävien startup-yritysten kanssa. Näissä hankkeissa on onnistuttu myös muuttamaan vakiintuneiden yritysten työskentelytapoja ja omaksumaan nopeaa kokeilukulttuuria.

Teemu Lehtinen toteaa, että KIRA-digi-hanke on erinomainen avaus Suomelta olla rakennetun ympäristön digimurroksen etunenässä. Hän näkee hankkeessa valtavasti potentiaalia uusille palveluiden ja innovaatioiden menestystarinoille, myös kansainvälisesti.

– Onnistuminen vaatii kuitenkin yhteiskunnalta datan avoimuuden edistämistä, esimerkiksi rajapintojen ja palvelualustojen muuttamista avoimiksi. Avaamalla omaa tekemistä saadaan aikaiseksi suurempi ekosysteemi ja sitä kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia, Lehtinen painottaa.

Hän näkee roolinsa olevan KIRA-alan perusinfrastruktuurin, kuten digitaalisen palveluväylän edistämisessä sekä toimintakulttuurin muutoksen aikaansaamisessa. Ne mahdollistavat nopeat kokeilut, joista syntyy parhaimmillaan menestystarinoita ja uutta liiketoimintaa. Hänen missionaan on tehdä toimintaympäristö ketteräksi, saada tieto liikkeelle ja luoda kokeiluilla uutta bisnestä.

Kiinteistö- ja rakentamisala sekä julkishallinto yhdessä

KIRA-digi hanke kokoaa saman sateenvarjon alle useita kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatioon liittyviä toimia. Alan toimintaympäristöä parannetaan muun muassa yhtenäistämällä tietojärjestelmiä ja niiden käyttämää termistöä, purkamalla digitalisaation esteitä ja perkaamalla lainsäädäntöä. Rakentamiseen liittyvän tiedon avoimuutta lisätään ja sen jakamista helpotetaan, jotta julkinen tieto olisi kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettävissä.

Syksyllä käynnistyy pilottihankkeiden haku, jonka kautta rahoitetaan kokeiluja, jotka tarjoavat uudenlaisia, koko kiinteistö- ja rakennusalan arvoketjua hyödyttäviä ratkaisuja ja toimintatapoja. Kiinteistö- ja rakentamisala on ensimmäinen, jolla alan toimijat ja keskeiset viranomaiset toimivat tiivisti yhdessä kirittääkseen koko toimialan digitalisaatiota.

KIRA-digi hankkeen strategisesta ohjauksesta vastaa johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin puheenjohtaja Tarmo Pipatti. Teemu Lehtinen työskentelee Rakennustietosäätiö RTS sr:ssä, joka on yksi KIRA-foorumin jäsenyhteisöistä.

Puheenjohtaja Tarmo Pipatti toteaa, että kiinteistö- ja rakentamisalalla on vahva tahto hyödyntää digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Nyt on hänestä aika tehdä asiat aidosti uudella tavalla, ei vain kehittää olemassa olevia toimintatapoja. Hanke muuttaa alan toimintakulttuurin entistä avoimemmaksi ja tukee uuden bisneksen syntymistä.

Hankkeen takana olevan KIRA-foorumin muodostaa neljätoista yhteisöä:

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry

Kiinteistötyönantajat ry

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry

Rakennusteollisuus RT ry

Rakennustietosäätiö RTS

RAKLI ry

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Isännöintiliitto ry

Suomen Kiinteistöliitto ry

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Talotekniikkateollisuus ry