Puukuokassa panostettiin myös sisäilmastoon

Puukuokan avara porrashuone.

Jyväskylän Kuokkalaan viime vuonna rakennettu puinen asuinkerrostalo sai tänä vuonna Arkkitehtuurin Finlandia –palkinnon.

Säveltäjä Kaija Saariaho valitsi 2015 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajaksi Puukuokka-asuinkerrostalon. Tämän Jyväskylän Kuokkalaan vuonna 2014 valmistuneen puukerrostalon on suunnitellut arkkitehtitoimisto OOPEAA Office for Peripheral Architecture Seinäjoelta.

Puukuokassa yhdistyvät kohtuuhintainen asuminen, puurakentaminen ja uusien tekniikoiden edistäminen. Tunnustuksen vastaanotti 23. syyskuuta rakennuksen pääsuunnittelija, arkkitehti Anssi Lassila. Arkkitehtuurin Finlandian myöntää Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.

Puukuokan elementtimäiset rakenteet koostuvat massiivipuusta ja puisista clt-levyistä. Kadulle talon ulkokuori on voimakkaan tumma. Pihan puoli rakennuksesta on käsittelemätöntä vaaleaa kuusta, joka ajanoloon tummuu honkamaiseksi. 8-kerroksinen rakennus muodostuu kolmesta vyöhykkeestä, joiden väliin jää kaksi kerrosta korkea poikkeuksellisen avara ja valoisa aula ja porrashuone.

Talon valmistuttua asukkaat havaitsivat, että ulkopuolinen liikenteen melu ei kantaudu sisälle lainkaan, mutta naapureiden askeltöminät kuuluivat liian hyvin. Ongelmaan reagoitiin heti ja äänieristys on asukkaiden mukaan nyt saatu kuntoon.

S2-luokan sisäilmasto ja M1-luokan materiaalit

Kohde valmistui suunnitellusti ja kokonaisrakennusaika hankkeelle sen uutuudesta ja vaativuudesta huolimatta oli noin yhdeksän kuukautta. Asuntoja rakennuksessa on 58. Kokonaishuoneistoala on 3583,5 m2 ja kerrosala 4007 m2. Rakennukseen kuuluu lisäksi ja pysäköintihalli 1100 m2.

Selvitimme rakennuttajan Lakean puolelta, miten suunnittelussa ja rakennuttamisessa oli otettu huomioon ja ratkaistu sisäilmastoon liittyvät kysymykset. Taloa esitteli tässä mielessä talon projektipäällikkö Mikko Ollikainen.

– Taloa suunniteltaessa ja rakennettaessa ei nähty tarpeelliseksi tehdä erillisiä sisäilmatutkimuksia, eikä talon valmistuttuakaan, Mikko Ollikainen kertoo.

– Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä tilanteeseen. Tiedostamme asian luottaen rakenteissa ja pinnoissa olevan puun hyviin ominaisuuksiin.

Kaikkien rakennuksen pintamateriaalien oli jo suunnitelmien mukaan oltava M1-luokiteltuja. Sisäilmaston laadulle asetettiin luokkavaatimus S2, minkä katsottiin riittävän.

– Ilmanvaihdosta ja huoneilman laadusta on pyritty huolehtimaan, Ollikainen sanoo.

Rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu huoneistokohtaisilla ilmanvaihtokoneilla, joissa on lämmön talteenotto. Tuloilma otetaan mahdollisimman puhtaasta tilasta vesikatolta jokaiseen asuntoon, poiketen alueen vanhemmasta asuntokannasta, joissa tuloilma otetaan huoneiden kohdalta suoraan ulkoseinästä. Normaalista poikkeavasti on asuntoihin 1-4 toteutettu koemielessä myös huoneistokohtainen lämmönvaihdin, mikä mahdollistaa huoneistokohtaisen lämmitysenergian mittauksen.

Talo lämpiää kaukolämmöllä

Muuten rakennuksen lämmitys on toteutettu normaalilla tavalla kaukolämmöllä ja huoneistokohtaisesti vesikiertoisella lattialämmityksellä. Talotekniikka on toteutettu porraskäytävien yhtenäisillä linjoilla, mikä mahdollistaa helpon putkiremontin tulevaisuudessa, eikä huoneistoihin juuri tarvitse mennä.

Talossa on myös huoneistokohtainen käyttöveden kaukoluentamahdollisuus. Jokaisessa huoneessa on oma lattialämmityksen termostaatti, jolla huoneen lämpötilaa voi säätää. Minimitaso ohjataan lämmönjakohuoneesta.

Valaistus on hoidettu käyttäen led-valaisimia yhteisissä tiloissa. Led-valaisimet ovat myös asuntokohtaisissa kalustesaunoissa, jotka ovat purettava ja kokoon taitettavia Harvia SMART -saunoja.

Suunnittelijoista suurin osa oli paikallisia

Puukuokan suunnittelussa on käytetty pääosin paikallisia osaajia. Koko LVIA-suunnittelu on Insinööritoimisto Koski-Konsulttien tekemä, mukana siinä oli myös Energiakonsultti Talotaito.

Rakennuttajan puolesta hanketta valvoi suunnitteluvaiheessa rakennuttaja Lakea, vastuuhenkilönä aluksi Jouni Liimatainen ja luovutus- ja takuuaikana Mikko Ollikainen. Työmaa-aikaisen valvonnan hoiti Insinööritoimisto Vahanen, vastuuhenkilönä Tommi Forsberg. Vastaanottovaiheessa LVIA-järjestelmien ilmavirtamittaukset teki Modutek.

Rakennuksen akustiset mittaukset tehtiin huonekohtaisesti. Asunnot todettiin hiljaisiksi ja runkoäänet vähäisiksi.

Teksti Esko Kukkonen | Kuvat Lakea OY