Rakennusterveyden osaamiskeskus suunnitteilla Ouluun

Terveellisen rakentamisen markkinat ovat kasvaneet, ja trendi näyttää jatkuvan. Suomessa sisäilma- ja rakennusterveystutkimus on kansainvälisesti huipputasoa ja Oulussa kansallisen mittapuun mukaan ainutlaatuista.

Oulun yliopistossa käynnistyy ensi syksynä uusi DI-tason rakennusterveyden opintosuunta sekä kaksi uutta rakennusalan täydennyskoulutusta, jotka tähtäävät rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntemuksen vahvistamiseen rakennus- ja kiinteistöalalla.

Ulla Haverinen-Shaughnessy.

– Oulun yliopisto tarjoaa mahdollisuuden monitieteelliseen tutkimukseen ja yritysyhteistyöhön rakennusterveyden alueella, taustoittaa Hyvä sisäilma ja rakennusterveys-alueen professori Ulla Haverinen-Shaughnessy Oulun yliopistosta.

– Nyt suunnitteilla on rakentaa rakennusterveyden osaamiskeskus, jossa hyödynnetään alueen yritysten ja oppilaitosten osaamista uuden tiedon ja liiketoiminnan synnyttämiseksi,

Kyse on ainutlaatuisesta, monitieteiseen ja poikkitoimialaiseen osaamiseen perustuvasta ekosysteemistä sekä monipuolisesta ja toimivasta rakennusterveyden tutkimus- ja opetuslaboratoriosta, jolla tulee olemaan käyttäjiä ympäri maailman.

– Tavoitteena on rakentaa tutkijoita ja yritysmaailmaa palveleva kokonaisuus yhdessä yritysten kanssa.

Haverinen-Shaughnessyn mukaan osaamiskeskuksen on tarkoitus palvella monipuolisesti eri alojen toimijoita: kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita, kuten kiinteistön omistajia, käyttäjiä, rakennusliikkeitä, materiaalien valmistajia, taloteknisiä ratkaisuja kehittäviä toimijoita ja asiantuntijoita sekä päättäjiä; rakennetun ympäristön alalle ratkaisuja kaupallistavia ICT-alan yrityksiä; sisäilman laatuanalyyseja ja mm. mikrobianalytiikkaa tuottavia yrityksiä; ihmistieteiden ja lääketieteen aloja sekä hyvinvointialalle ratkaisuja kaupallistavia yrityksiä.

– Osaamiskeskuksessa tuotetaan monenlaisia palveluita, ja sen on tarkoitus auttaa yrityksiä kehittämään ratkaisuja ja palveluita, luomaan ja jakamaan osaamista toimijoiden kesken, avaamaan verkostoja maailmalle ja auttamaan kansainvälisiin alustoihin kytkeytymisessä, markkina- ja asiakasymmärryksen hankkimisessa sekä testaamaan ja verifioimaan yritysten tuottamia ratkaisuja oikeissa ympäristöissä.

Osaamiskeskus toteutetaan täydentämällä olemassa olevaa infraa sekä rakentamalla tarvittava tutkimus- ja opetusympäristö Linnanmaan kampukselle.

Teksti: Anna Merikari