Rakentamisen säädökset uudistumassa

Energiansäästöön liittyvät toimenpiteet eivät saa heikentää sisäilman laatua, ympäristöministeriön ylijohtaja Helena Säteri toteaa.

Ympäristöministeriön virkamiehet ovat tiukassa tilanteessa. EU:lta tulee tiuhaan tahtiin uusia direktiivejä, ja samalla rakentamiseen liittyvää lainsäädäntöä on uudistettava hyvin kireässä tahdissa. Lisäksi on päätetty vähentää ja selkeyttää rakentamiseen liittyvää säätelyä ja normistoa. Näistä haasteista kertoi ministeriön ylijohtaja Helena Säteri avatessaan ympäristöministeriön ja Helsingin rakennusvalvonnan yhteisen seminaarin, joka järjestettiin Helsingissä joulukuun alussa. 

Ympäristöministeriö on uusien haasteiden edessä EU:n RES-direktiivin sekä Eco design -ja Eco label -direktiivien käyttöönoton myötä. Niiden avulla pyritään saamaan rakentamiseen lisää vihreyttä ja ekologisuutta, ja niiden vaatimat toimenpide-ehdotukset tulevat aikanaan selvästi muuttamaan rakentamista. Ministeriön tehtävänä on lisäksi tehdä ehdotus maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvioinniksi. Siellä ongelmat liittyvät lähinnä kaavoituksen kehittämiseen. Myös pääkaupunkiseudun metropolihallinnon kehittäminen on yksi ministeriön ajankohtaisista tehtävistä, jonka pohjalta tehty ehdotus on jo lähtenyt ministeriöstä eteenpäin. Sen toteutuminen on kuitenkin vielä monen päätöksen takana.

Metropolihallintoa nopeammin ministeriö saa valmiiksi laajarunkoisten hallien tarkastusvelvollisuuden. Ehdotus yli 15 metrin jännevälin (tehdasrakenteisissa 18 metrin) hallien tarkastamisesta on mennyt eduskuntaan, ja tarkastustoiminta alkanee pian. Rakennusten energiapuolella työtä on teettänyt EPBD-direktiivin vaatimus lähes nollaenergiarakennuksiin (nZEB) siirtymisestä muutaman vuoden sisällä. Suomen nZEB-vaatimustaso on parhaillaan valmisteilla julkisen vallan ja alan teollisuuden yhteisessä FInZEB-työryhmässä. Työn pitäisi valmistua ensi talvena. Lisätietoja siitä www.FInZEB.fi

Tärkeä uudistus, jota ministeriössä myös kiireellä valmistellaan, on rakennusvalvonnan kehittäminen. Tavoitteena on päästä suurempiin ja varmasti myös ammattitaitoisempiin yksiköihin. Nykyisin rakennusvalvonnan ratkaisuissa on havaittu paljon kuntakohtaista vaihtelua. Yhtenäistämistarpeita onkin havaittu, ja niihin pyritään vastaamaan. Ministeriön tavoitteena on saada rakentamismääräysten uudistaminen valmiiksi vielä vuoteen 2017 mennessä, jolloin uudet määräykset tulisivat voimaan vuonna 2018. Tähän liittyy myös määräysten kehittäminen korjausrakentamista paremmin ohjaamaan. Haasteena on myös rakennusalan henkilöpätevyyksien määrittäminen. Kaikista näistä ministeriön toimista saa parhaiten kuvan ministeriön nettisivuilta www.ym.fi

Ympäristöministeriön ja Helsingin rakennusvalvonnan järjestämään seminaariin osallistui yli 500 asiasta kiinnostunutta. Seminaarin ohjelma oli erittäin mielenkiintoinen. Hienoa, että Helsingin rakennusvalvonta on ryhtynyt entistä useammin ja paremmin informoimaan asioistaan.

EK