RYM Oy:n uudet toimintamallit ilman julkista rahoitusta

Rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymänä vuodesta 2009 toiminut RYM Oy etsii toiminnalleen uusia vaihtoehtoja. Syynä ovat hallitusohjelman linjaukset SHOK -yhtiöiden julkisen rahoituksen lopettamisesta.

RYM Oy on saanut aikaan kehitystyötä myös sisäilmaston asioissa. Monitieteinen, käyttäjäkokemukset vahvasti esille nostanut Sisäympäristö-ohjelma päättyi keväällä.

Rakennetun ympäristön toimijoiden näin muuttunutta innovaatioympäristöä käsiteltiin RYM Oy:n 53 osakasta edustavan neuvottelukunnan kokouksessa 17.11.2015. Keskustelun pohjana olivat yhtiön hallituksen teettämät selvitykset alan innovaatiotoiminnan haasteista ja mahdollisista painopisteistä.

– Avainomistajien edustajien paneelissa ja avoimessa osakaskeskustelussa kävimme läpi yhtiön hallituksen hahmottamia erilaisia skenaarioita RYM Oy:n tulevalle toiminnalle. Yhteisenä tavoitteena on varmistaa edellytykset kansainväliseen kasvuun tähtäävien yritysten avoimeen innovaatiotoimintaan, RYM Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtaja Juha Lemström Senaatti-kiinteistöistä kertoi.

Neuvottelukunnassa käydyssä keskustelussa todettiin, että merkittävimmät innovaatiot tapahtuvat tulevaisuudessa perinteisten toimialojen rajapinnoissa. Rakennetun ympäristön toimiala onkin tässä mielessä herättänyt runsaasti kiinnostusta muiden toimialojen näkökulmasta.

RYM Oy on käynnistänyt ja koordinoinut kolme tutkimusohjelmaa, joihin yritykset ovat Tekesin tuella panostaneet noin 66 miljoonaa euroa. Kesäkuuhun 2016 asti on käynnissä vielä EUE-ohjelma (Energizing Urban Ecosystems), jossa 17 yritystä ja viisi tutkimuslaitosta luovat perustaa kaupunkikehittämisen uusille ekosysteemeille ja liiketoimintamalleille.

Rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymänä vuodesta 2009 toiminut RYM Oy etsii toiminnalleen uusia vaihtoehtoja. Syynä ovat hallitusohjelman linjaukset SHOK -yhtiöiden julkisen rahoituksen lopettamisesta. RYM Oy:ssä on 53 osakasta, jotka ovat sijoittaneet yhtiöön noin 2,1 miljoonaa euroa.

Rakennetun ympäristön toimijoiden muuttunutta innovaatioympäristöä käsiteltiin RYM Oy:n 53 osakasta edustavan neuvottelukunnan kokouksessa 17.11.2015. Keskustelun pohjana olivat yhtiön hallituksen teettämät selvitykset alan innovaatiotoiminnan haasteista ja mahdollisista painopisteistä. Väistämättömiä megatrendejä ovat ilmastonmuutos, digitalisaatio, kaupungistuminen ja ihmisten muuttuvat tarpeet, joihin on kyettävä vastaamaan asiakkaita ja rakennetun ympäristön käyttäjiä nykyistä enemmän osallistavalla innovaatiotoiminnalla.

– Avainomistajien edustajien paneelissa ja avoimessa osakaskeskustelussa kävimme läpi yhtiön hallituksen hahmottamia erilaisia skenaarioita RYM Oy:n tulevalle toiminnalle. Yhteisenä tavoitteena on varmistaa edellytykset kansainväliseen kasvuun tähtäävien yritysten avoimeen innovaatiotoimintaan, kertoo RYM Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtaja Juha Lemström Senaatti-kiinteistöistä.

Neuvottelukunnassa käydyssä keskustelussa todettiin, että merkittävimmät innovaatiot tapahtuvat tulevaisuudessa perinteisten toimialojen rajapinnoissa. Rakennetun ympäristön toimiala onkin tässä mielessä herättänyt runsaasti kiinnostusta muiden toimialojen näkökulmasta.

RYM Oy:n hallitus päätti aiemmin valmistella yhdessä yhtiön avainomistajien kanssa ilman julkista rahoitusta toteutettavaa, toimialarajat ylittävää avoimen innovaatiotoiminnan mallia. Tavoitteena on koota kansainväliseen kasvuun tähtäävien innostuneiden yritysten ekosysteemi, jolle RYM Oy toimii innovaatiotoiminnan yhteisenä alustana, RYM Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilari Aho Uponor Oyj:stä kertoo. Kaikilta omistajilta toivotaankin ideoita ja ehdotuksia hallitukselle ja toimivalle johdolle jatkon toimintamallin täsmentämiseksi.

– RYM Oy:n hallitus sai neuvottelukunnan kokouksesta hyvän pohjan jatkon suunnittelulle. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran joulukuussa, toteaa hallituksen puheenjohtaja Ilari Aho.

 RYM Oy on käynnistänyt ja koordinoinut kolme tutkimusohjelmaa, joihin yritykset ovat Tekesin tuella panostaneet noin 66 miljoonaa euroa.

Tietomallintamisen tehokkaaseen käyttöönottoon monia uusia työkaluja varsinkin infra -alalle tuonut PRE -ohjelma toteutettiin 2009-2014. Myös monitieteinen, käyttäjäkokemukset vahvasti esille nostanut Sisäympäristö-ohjelma päättyi äskettäin.

Kesäkuuhun 2016 asti on käynnissä EUE-ohjelma (Energizing Urban Ecosystems), jossa 17 yritystä, esimerkiksi SRV, KONE ja SITO, ja viisi tutkimuslaitosta luovat perustaa kaupunkikehittämisen uusille ekosysteemeille ja liiketoimintamalleille.

www.rym.fi