Talotekniikan pitää olla helppokäyttöistä

Ihmisen toiminta talotekniikan keskellä ei ole aina rationaalista. Hyvän sisäilmaston saavuttamiseksi tarkoitettujen laitteiden helppokäyttöisyys oli esillä Barcelonan Aerosols 2016 –tapahtumassa.

Osallistuin huhtikuussa Barcelonassa pidettyyn pienehköön Aerosols 2016 -konferenssiin, jonka takana olivat Espanjan valtion tutkimustoimintaa rahoittavat laitokset: Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA-CSIC), Spanish Research Council – CSIC sekä eräät EU:n tutkimus- ja kehityshankkeet.

Konferenssin tavoitteena oli levittää hiukkas- ja aerosolipuolen tutkimus- ja mittaustietoa Espanjaan ja muihin Välimeren maihin sekä antaa alan tutkijoille mahdollisuus tapaamiseen ja tutkimustulosten vaihtoon. Suomalainen osaaminen oli siellä hyvin esillä. THL:n tutkija Otto Hänninen kertoi EU:n ympäristötutkimuskeskuksessa, JRC, tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan nanoluokan pienhiukkaset ovat kansanterveyden kannalta sisäilman laadun pahin uhka.

Hänninen on tästä aiheesta esiintynyt sekä Sisäilmastoseminaarissa sekä tämänkin lehden palstoilla. Helsingin yliopiston professori Kaarle Hämeri oli myös esillä, sillä hän oli ohjannut useita nuorempia tutkijoita eri maista tekemään aerosoli- ja pienhiukkastutkimusta. Näiden ryhmien tuloksia esiteltiin sekä esitelmin että posterein.

Minusta merkittävimmän esityksen piti kuitenkin aerosoli- ja hiukkastutkimuksen eräänlainen maailmanguru Lidia Morawska. Hän on puolalaissyntyinen, mutta tällä hetkellä Australiassa Brisbanen yliopistossa vaikuttava tutkija ja professori. Hän toimi myös muutama vuosi sitten Australiassa järjestetyn Indoor Air kongressin presidenttinä.

Lidia Morawska käsitteli esityksessään Indoor air: will new technologies help to improve them? tietenkin pääasiassa pienhiukkasia ja aerosoleja ja niiden merkitystä sisäilman laadulle. Minusta tärkein osio oli hänen tarkastelunsa hyvän sisäilmaston saavuttamiseen tarkoitettujen teknisistä laitteista ja ihmisten toiminnasta niiden keskellä.

Hänen mielestään laitteet ovat usein liian monimutkaisia ja teknisiä, jolloin ihmiset eivät osaa toimia oikein alkuperäisen hyvän tavoitteen saavuttamiseksi. Olemme tällä hetkellä jo niin vahvasti älytekniikan ympäröimiä, että moni parannus kääntyy helposti itseään vastaan, kun ihmiset eivät osaa tai edes välitä toimia hienojen laitteiden keskellä oikein.

Morawska totesi haasteiden vielä lisääntyvän, kun talot tehdään todella energiatehokkaiksi. Silloin niiden lämmitysenergia tuodaan pääasiassa erilaisten muihin tarkoituksiin suunniteltujen ja käytettyjen sähkölaitteiden kautta. Tästä hänellä oli selkeitä esimerkkejä jo monesta maasta. Miten silloin saadaan kaikki pelaamaan yhteen ja kuinka ihmiset saadaan ymmärtämään niiden toiminta ja toimimaan kokonaisuuden kannalta oikein? Myös ilmanvaihdon ja jäähdytyslaitteiden toiminta ja ohjaus joutuvat silloin todelliseen testiin.

Morawskan näkemät ongelmat koskevat niin talojen teknisiä laitteita, kuten ilmanvaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä, mutta myös ihmisten käytössä olevia muita älylaitteita, kuten tietokoneita lisälaitteineen. Niitä tulee markkinoille ja koteihin yhä lisää. Ne toimivat ja auttavat omissa tehtävissään, mutta kokonaisuuden hallinta saattaa tulla käyttäjille mahdottomaksi.

Mielenkiintoinen uusi näkökulma, mutta osataanko jatkossa toimia niin, ettei turhia ongelmia pääse syntymään? Siihen hänellä ei ollut antaa vastausta.

Lisätietoja Aerosol 2016 konferenssista : aerosols2016.eu

Esko Kukkonen