Uusi opas Sisäilmastoluokituksen mukaiseen P1-puhtaudenhallintaan

Sisäilmastoluokituksen käyttämisellä voidaan saavuttaa määräystasoa parempi sisäilman taso. Se on vapaaehtoinen ja laajasti käytössä oleva työkalu tavoitteiden asettamiseen (S1 Yksiköllinen sisäilmasto, S2 Hyvä sisäilmasto ja S3 Tyydyttävä sisäilmasto).

Sisäilmastoluokitus 2018 määrittelee P1-puhtausluokituksen ja siihen sisältyvät tavoitteet tavanomaisten työ- ja asuintilojen puhtauden saavuttamiseen. Luokitus ei kuitenkaan anna kovin täsmällisiä ohjeita puhtaudenhallintaan, vaan jotkin asiat ovat tulkinnanvaraisia.

– Kentältä saadun kokemuksen mukaan tilaajilla ja konsulteilla on omia toimintatapojaan puhtaudenhallinnan toteuttamiseen. Yleinen malli ja ohje puuttuu, ja siihen hankkeen on tarkoitus vastata. Tavoitteena on P1:een liittyvän toiminnan yhtenäistäminen ja samalla myös rakentamisen laadun parantaminen, oppaan käsikirjoittajana toimiva Juha Takkunen Sirate Groupilta kertoo.

– Ohjeen tarkoituksena on luoda selkeä toimintamalli P1-puhtaudenhallinnan rakennuttamiseen ja valvontaan, yhtenäistää valvontaa maanlaajuisesti, tarkentaa Sisäilmastoluokitus 2018 -asiakirjassa epäselväksi jääneitä kohtia puhtaudenhallinnan vaatimuksista, määrittää puhtaudenhallinnan koordinaattori tai siitä vastaava henkilö, helpottaa puhtaudenhallinnan käytännöntoteutusta sekä ohjata muuttovaihetta, jotta puhtaustaso säilyy käyttöönottoon., Takkunen sanoo.

Opashankkeen yhteydessä arvioidaan myös mahdollisia päivitystarpeita puhtaudenhallinnasta seuraavaan Sisäilmastoluokituksen versioon.

– Sisäilmastoluokituksen päivittämistyön aloittaminen alkaa olla ajankohtaista, ja tämän oppaan tekemisen yhteydessä saamme tietoa ja kokemuksia siitä, miten puhtaudenhallinta kentällä toimii ja minkälaista tasoa siinä voidaan tavoitella, Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Mervi Ahola sanoo

Hanke käynnistyy elokuussa 2023, ja uusi opas valmistuu keväällä 2024, jolloin se esitellään mm. Sisäilmastoseminaarissa sekä oppaasta järjestettävässä webinaarissa. Opas tulee kaikille vapaasti saatavaksi valmistuttuaan, ja se rahoitetaan osin yritysten tuella.

–  Mukaan on jo lähtenyt hieno määrä yrityksiä, mutta mukaan pääsee vielä. Tämä on yrityksille hyvä mahdollisuus päästä mukaan oppaan valmisteluun. Annan mielelläni lisätietoja, miten hankkeeseen pääsee mukaan, Ahola sanoo.

Lisätietoja:
Juha Takkunen, juha.takkunen@sirategroup.fi
Mervi Ahola, mervi.ahola@sisailmayhdistys.fi

Teksti: Anna Merikari