Opas kiinteistökaupan turvaajaksi

Kosteus- ja hometalkoiden yhteydessä valmistettu Tunne talosi, turvaa kauppasi -opas pyrkii lisäämään asunto- ja kiinteistökaupan turvaa niin ostajan kuin myyjän näkökulmasta. Tavoitteena on parantaa osapuolten mahdollisuutta arvioida kaupanteon kohteeseen liittyviä kosteusvaurioriskejä ja varautua niihin.

Opas antaa tietoa kiinteistön kuntoon liittyvistä ostajan ja myyjän oikeuksista ja velvollisuuksista kaupanteon yhteydessä. Lisäksi siinä kerrotaan kuntotarkastuksesta kiinteistön kunnon selvittämismenetelmänä, sekä kosteus- ja homevaurioihin ja kiinteistön laatuvirheisiin liittyvistä juridisista seikoista. Mukana on myös lyhyitä kuvauksia esimerkkitapauksista ja niiden ratkaisuista.

Eri aikakausien omakotitalojen tyypillisiä vaurioita ja riskejä on verkossa osoitteessa www.hometalkoot.fi.

Oppaassa käsitellään pääasiassa omakotitalon kauppaan liittyviä asioita. Juridisesti kyseessä on tuolloin yleensä kiinteistökauppa, jota säätelevä laki on maakaari. Asunto-osakkeiden kauppaan sovelletaan puolestaan asuntokauppalakia. Esimerkiksi paritalo voi kuitenkin olla joko kiinteistömuotoinen tai asunto-osakeyhtiö muotoinen ja vastaavasti kauppaa säätelevät eri lait.

opaskansi2

Riippumatta kaupan juridisesta muodosta, rakennuksen kunto kannattaa joka tapauksessa selvittää huolellisesti ennen kauppaa.

Tunne talosi, turvaa kauppasi -opas on tuotettu osana ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoiden Asuntokaupan turvan parantaminen -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on parantaa asuinkiinteistökaupan osapuolten turvaa ja ennaltaehkäistä kosteus- ja homevaurioihin liittyviä kiinteistökauppariitoja.

Hankkeen asiantuntijoista koostuvia työryhmiä ovat johtaneet asianajaja, oikeustieteen tohtori, varatuomari Tiina Koskinen-Tammi ja asianajaja, varatuomari Leena Laurila Asianajotoimisto Alfa Oy:stä sekä rakennusinsinööri Antero Pentikäinen Muoto Oy:stä.

Tunne talosi, turvaa kauppasi -opas on  luettavissa ja tallennettavissa omalle koneelle osoitteesta: www.hometalkoot.fi/guides