Tulisiko huonosta rakentamisesta saada rangaistus?

Tulisiko huonosta rakentamisesta saada rangaistus?

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka otti otsikon kysymykseen kantaa blogissaan 13.10. Hän ehdotti, että rakennusvalvontaviranomaisille annettaisiin mahdollisuus asettaa urakoitsijalle hallinnollinen maksu, sakko, jos urakoitsija jättää esimerkiksi työmaan aikaiset kosteussuojaukset tekemättä.

Lue lisää

Rakennus- ja LVI-alan yliopistotasoinen koulutus on muutoksen kourissa

Rakennus- ja LVI-alan yliopistotasoinen koulutus on muutoksen kourissa

Rakennus- ja LVI-alojen yliopistotasoisen koulutuksen muutokset ovat huolestuttavia. Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston piirissä on tapahtunut muutoksia, joilla varmaan on päätöksen tekijöiden kannalta hyvä tarkoitus, mutta joihin kentällä toimivat suhtautuvat varauksella. Tampereen teknillinen yliopisto erottivat jo keväällä lämpötekniikan ja kylmätekniikan professorit.  Myös rakennuspuolelta kuuluu Tampereelta hälyttäviä uutisia. Pitkäaikainen professori, Ralf Lindberg, lähti laitokselta.

Lue lisää

Rakennustietopäivät 2014 – Häviääkö tieto aina luulolle?

Rakennustietosäätiön toukokuussa järjestämillä Rakennustietopäivillä kuultiin paljon mielenkiintoista asiaa.  CE-merkin käyttö on selvästi yleistymässä. Tampereen teknillisen yliopiston professori Ralf Lindberg painotti esitelmässään, että teknisillä näkökohdilla voi olla luultua vähäisempi osuus rakennuksen elinkaaren aikaiseen energiankulutukseen. 

Lue lisää

Asunnoissa esiintyvien terveyshaittojen arvioijille tiukat pätevyysvaatimukset

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden valvonnan laatua parannetaan. Uudella lailla pyritään siihen, että asuntojen ja oleskelutilojen terveydellisten olojen arviointiin käytetään vain riittävän pätevyyden omaavia asiantuntijoita. Ongelmiin puututaan jatkossa nopeammin, millä ehkäistään terveyshaittojen syntymistä ja pahenemista nykyistä tehokkaammin.

Lue lisää

Sisäilmastoluokitukset uusitaan

Sisäilmayhdistys  aloittaa Sisäilmastoluokituksen uudistamisen. Uudessa versiossa on tarkoitus ottaa entistä paremmin huomioon käytännön soveltamisen haasteet. Samalla selvitetään voisiko luokitusta laajentaa myös koskemaan uudisrakentamisen lisäksi myös olemassa olevien rakennusten sisäilmaston laatua.

Lue lisää

Seurantaryhmä kirittää eduskunnan vaatimia toimenpiteitä

Ympäristöministeriö asetti helmikuussa seurantaryhmän viemään eteenpäin eduskunnan viime toukokuussa hyväksymää 14 kohdan toimenpidelistaa rakennusten kosteus- ja homevaurio-ongelmien ratkaisemiseksi. Työryhmään on kutsuttu asiantuntijat kaikista aihepiirin vastuuministeriöistä ja sen toimikausi ulottuu vuoden 2015 loppuun asti.

Lue lisää

RAKENNUSALA PYRKII LÄHES NOLLAENERGIARAKENNUKSIIN

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, Rakennusteollisuus RT ry:n ja LVI-talotekniikkateollisuus ry:n alkuvuonna käynnistämässä FInZEB -hankkeessa kiteytetään rakennusalan yhteinen näkemys sille, mitä Suomessa tarkoitetaan EU:n edellyttämillä ”lähes nollaenergiarakennuksilla”.

Lue lisää

Ammattilaisen merkki

Henkilösertifiointi merkistä selviää toimiala ja sen käytön yhteydessä on ilmoitettava sertifikaatin numero. Voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.vttexpertservices.fi.

Varsinkin kosteusongelmien hoidossa ja selvittämisessä on jo pitkään ollut tarvetta työnsuorittajan pätevyyden osoittamiseen. VTT:n antama henkilösertifikaatti on osoittanut toimivuutensa.

Lue lisää